Dobruvoljne darivanje krvi

Gradske društve Crvenuga križa z Zlatara ov tjeden urganizira dobruvoljne darivanje krvi. Si koji hočeju napraviit dobre nekumu drugumu, a na kraju i sami sebe, nek dojdeju na jene ud mestuv za darivanje krvi. Vu Zlataru darivanje krvi udržava se v Vatrogasnumu domu DVD-a Zlatar i  pučinje zutra ud 9 vur v jutre i traje du 5 vur pupuoldan. Oni koji nemreju zutra moreju duojti 18. vu sriedu v Srednju škuolu Konjščina ud 9 du 17 vur.  Zadnji, trejti, dan darivanje  krvi udržale se bu 19. (četrtek)  v ambulante vu Zlatar Bistrice ud 10 du 18 vur.

About the author

Imam 19 godina. Završila sam četverogodišnu srednju školu i stekla zvanje upravni referent. Komunikativna sam, prilagodljiva i vedra osoba spremna na timski rad koja voli pomagati ljudima.