14.VINCEKOV POHOD po Međimurskim bregima

Ljubljeni moji,

Obaveščujem Vas da bo dena 22.januara v nedelo v 8 vuri počel Vincekov pohod po

goricama  našega Međimurja!  Zišli bomo se v Toplicama Sv.Martin, i genuli prema

Murskome Središčo, a postajali bomo v goricaj  po  poto  dugome  15 kilometri.

Smeh i veselje zagaranterano!

Dok dojdemo v Mursko Središče v domo bomo meli fešto do jutra, prevoz nazaj do

Toplic je zagaranteran autobusom. Se to bote platili 15 kuni a deca nika, i dobili bodete

poklona – potno malo pesmarico!

Če ste barajt za pešačenje po fajnim bregima i goricaj, če se očete nasmejati do suzi od

veselja, najte si več premišlavati , nek si nedelo zabezicerajte za Vincekov pohod v dobrom

društvo! I još nekaj, posle sih tih blagdani, malo rekreacije Vam nebude preškodilo več bote

drugo noč spali kak mala deca i bez brige!

Dojdite, najte to prepostiti!

‘ ČE VINKA SUNCE PEČE – V LAGVE VINO TEČE ‘