Četrti “Loborfest”

 

Otprti je natečaj za četrti “Loborfest” koji je raspisal upravni odbor isteimenuga muzičkuga festivala. Na natečaj se moreju prijaviti sastavi z područja Hrvatskog zagorja, severozapadne Hrvatske i zapadne Europe. Uvet za sudelovanje je da se pošljeju dvie pesme. Jedna muora biti nuova i du sad neubjavljena na jednumu ud nusača zvuka i neizvođena na festivalu. A druga muora biti da je več ubjavljena, da je na kajkavskemu narječju iil na jeziku stranuga izvuđača i da je ubrađena ud strane onuga koji se i prijavljuje na natečaj. Si koji hočeju sudelovati na natečaj se muoraju prijaviti nakesneše du 2. veljače 2012. Pesme koje budu prešle na natečjau i koje bu zobral ocenivački sud se buju izvele 24. lipnja 2012. vu Loboru na četrtumu “Loborfestu”.

About the author

Imam 19 godina. Završila sam četverogodišnu srednju školu i stekla zvanje upravni referent. Komunikativna sam, prilagodljiva i vedra osoba spremna na timski rad koja voli pomagati ljudima.