Župna cirkva Sv.Juraj na Brego

Zeznali smo i kulki penez je vloženo v obnovo cirkve.

10 miljonov kuni za ve, za popravak vrušenoga tornja.

Te peneze so dali ministarstvo kulture, Varaždinska biskupija i župljani te župe.

27 miljonov kuna je šteta nastala zbog vrušenoga tornja. Malo po malo se cirkva popravlja i to je fajna vest.

Dok bu ga penez, bo se popravil  još i oltar, freske i ikone v cirkvi. Unda bu konačno fajna kak je i bila prije.

A to bu sima ljudima čuda značilo. I Zajednica mladih se potrodila i pomogla prodajom svojih dela – svaka im čast!

Če se im očete pridružiti, saki četrtek v župnome dvoro v 20 vur imajo zestanke i radionice.

Fajna vest je i to kaj je tam 2011 leta 56 dece kršteno i  20 pari ožejeno.

Kaj reči, fajno je kaj ga ih čuda živi po Kristovoj reči, pogotovo mladih.