Tati više ne biraju koj buju krali

Kak je denes moči prečitati vu nuvina da su vu Zagrebu fkrali bakrenuga Isusa z križa tak več jene vireme vu Belcu z grobija nestajeju se vriedne stvari. Tati ne biraju više koj buju i de fkrali več same kradeju. Kradeju se koj se more predelati i iskuristiti bile tuo ud bakra ili plastike. Paše im se ud bakrenih kipuv, vazi, sluov na spumeniku, pa se du lampušuv i aranžmanuv. Ni milicija im niš nemre. Pu noči dojdeju, fkraneju, a drugi dan je tuo koj su fkrali duo zna de več prudane i predielane.

About the author

Imam 19 godina. Završila sam četverogodišnu srednju školu i stekla zvanje upravni referent. Komunikativna sam, prilagodljiva i vedra osoba spremna na timski rad koja voli pomagati ljudima.