Osposubljavanje za vatrugasce

Ovu je subotu vu vatrugasnumu domu DVD-a Zlatar udržane prve oveletešnje predavanje za osposubljavanje i stecanje čina vatrogasec. Osposubljavanje vodi vatrugasna zajednica Grada Zlatara, a sudeluju članovi DVD-a Belec, DVD-a Donja Batina i DVD-a Zlatar. Se skupa je oko 40 polaznikuv ud čega ih je 13 z Belca. Sudeluju muški i ženski članovi spumenutih DVD-a. Završnica ovuga osposubljavanja bude 18. trejtuga 2012. gda se bude pulagal ispit koji se sastoji ud pismenuga i praktičnuga diela.

About the author

Imam 19 godina. Završila sam četverogodišnu srednju školu i stekla zvanje upravni referent. Komunikativna sam, prilagodljiva i vedra osoba spremna na timski rad koja voli pomagati ljudima.