Broji naši sagdašji 2011 …

Če vas zanima kak stojimo po statistikaj – hudo.

V Međimurjo nam je rođeno sega 1205 dece v 2011.  Neznam kaj te mlodi delajo? Kaj nam je

zahasen tak hudo kaj nemamo vejč dece? Nikaj čudno bi rekli stariši, kad sam karjere lovimo…i peneze nucamo.

K tome, broji govorijo da ga mrtvih bilo 1203 lanjsko leto…preveč, čuda preveč…

A o brakima neznam kaj da velim, sam 511 braki je sklopljeno. Ve ili nebremo ili nečemo.

Čuda mlodih ne živi po krščanskoj veri, nek bez paperji – jihovo pravo znam. Al či se i to zeme v

obzir, neznati dal ga meje familiji vu Međimurjo, il je sam meje paperjov spunjeno.

Z srca se nadam da bu 2012 leto bolše po tom pitanjo. Da bu ga več dece, a kak prepovedajo of prvi mesec

da je rođeno 50 dece, mortik nas ga i bode vejč.

Deca moja,naša Međimurska nek vas ga čuda,čuda, čuda!