ČLANOVI VJEČA ŠTRIGOVA

Poznati so rezultati za članove vječa vu Štrigovi.

Kak smo i vejč znali to so ljudi s stranki SDP I HNS.

Sih pet člani odbora buju s teh stranki. Ve nam ostaje videti kak buju oni vodili

našega rudnika zlotnih goric i bogate prirode. Kak buju se hrvali s školama, udrugama,

vlagajima i sim ostalim v tome mesto.

 

K tome, i pohod za Vincekovo je završil fajno. Kak velijo bilo ga ih čuda 5000 ljudi so

pešačili i obiležili Vincekov pohod kak Bog zapoveda.

Sam da nam je čim več takših zestanki i slavleja – ljudima bi bar smeh bil na lico vu ovo

turobno i tožno vreme.