Edukativne radionice za đake vu sklopu Ramedisanus projekta

Ramedisanus projekt je prujekt koji pruvodi Krapinsko-zagorska županija skupa z hrvatski i slovenski partneri. Zaprav RAMEDISANUS je skračeni naziv za veliki prujekt pud nazivem “Poboljšanje kvalitete života stanovnika i  očuvanje bioraznolikosti kroz sanaciju i remedijaciju onečišćenih lokaliteta”. Cilj ovuga prujekta je zaštita prekgraničnuga područja na način da se učistiju divlja udlagališta smetja i pudiganje sviesti ljudi o zaštite okoliša da bi se smanjile sadašnje i spriečile buduče zagađenje. Prujekt se sufinanciera ud EU kak predpristupna pomuč. Vu sklopu  projekta zacrtane je da se pruvede poune aktivnosti  i zadači, a jedna ud njih je pruvođenje radionic vu 20 osnuvnih škuola z naše županije. Prek radionic, koje se buju udržavale vu četrti razredi za vrieme nastave na predmetu priroda, decu se bu infurmirale o mugučnosti reciklieranja i ponuve uporabe otpada. Prva takva radionica udržala se bu denes z početkem v jene vure vu Osnuvne škuole v Zlatar Bistrice.

About the author

Imam 19 godina. Završila sam četverogodišnu srednju školu i stekla zvanje upravni referent. Komunikativna sam, prilagodljiva i vedra osoba spremna na timski rad koja voli pomagati ljudima.