Vse blago bodemo resprodali

Pregled tisKAJna

Međimurske novine

Pondelek, 23. sečna 2012.

Vse blago bodemo resprodali

Čim je zafremana nova kukriku vlast vu Lepoj našoj mam so se novi čelniki, z starim precednikom Ivijom, našli pre meši vu zagrebečkoj katedrali za Božić, a posle novoga leta, dok se Hristos narodil vsi so bili na fešti pre gospono Pupavco. Kak je red i kak se šika, tre obiti i počestitati i jednima i drugima, očem reči, i katolikima i pravoslavcima i nej tre brojiti šterih je več, a šterih meje, jerbo ak bi se tak delalo unda bi se zazvedilo gda ga nejveč onih šteri ne delajo stiske po cirkvaj makar so se zapisali gda verjejo gda Božek postoji. To je vse vredo sam nikak nebrem zazvediti na kaj je precednik Ivo mislil dok je rekel gda Lejpa naša nigdar ne bi bila takša kak je je gda ga nej bilo Srba. Nej znati na štero je leto mislil: 1941. 1971. 1991. ili pak 2011.?

Piše: Jožek radnik

Na leta so Varaždinci, kaj nebom rekel Zagorci, gledali prek Drave k nam kak se spametno vodi jedna lepa mala varoš, štera se zove Čakovec, i vučili so se od nas Čakovčancov i Međimorcov, a vu zadnjih deset let mi gledimo prek Drave i vučimo se od jiv. Nej znati zakaj se to pripetilo, gde i kak smo to mi zahuzali kaj so nas oni prestigli. No, kak je nej preveč dobro leteti naprej pred rud i to nej preveč fletno, tak se to pripetilo i pre našaj sosedaj. Kak bilo gda bilo neje moja briga kajbi se brigal za sosede, nek me bole gvinta to zakaj mi tuliko zaostajamo? I to tak tuhnimo kaj so nas i Priločanci prestigli.Minuli tjeden je na svetlo dneva zišla istina gda je zdigjena optužnica protiv pet Varaždincov ( Čehok, Patafta, Kezelj, Huljev i Vojvoda), šteri so, kak velijo tužibabe, pozobačili okoli 50 milijonov kuni z gracke kase. Vsako zlo je, ipak, na nekše dobro tak gda kak god smo gledali prek Drave nej smo uspeli pobrati vse te huncvutarije z šterima se naši sosedi bavijo. Brzčas je bila megla gda so oni to delali pak se nej moglo nejbole videti. Kak je gda je, ali več bi bilo vreme gda se i čakoski gracki oci genejo kaj ne bo zišlo na to kaj bode Čakovec i dale zaostajal i to nej sam za Varaždinom nek i za Prilokom. Čim je zafremana nova kukriku vlast vu Lepoj našoj mam so se novi čelniki, z starim precednikom Ivijom, našli pre meši vu zagrebečkoj katedrali za Božić, a posle novoga leta, dok se Hristos narodil vsi so bili na fešti pre gospono Pupavco. Kak je red i kak se šika, tre obiti i počestitati i jednima i drugima, očem reči, i katolikima i pravoslavcima i nej tre brojiti šterih je več, a šterih meje, jerbo ak bi se tak delalo unda bi se zazvedilo gda ga nejveč onih šteri ne delajo stiske po cirkvaj makar so se zapisali gda verjejo gda Božek postoji. To je vse vredo sam nikak nebrem zazvediti na kaj je precednik Ivo mislil dok je rekel gda Lejpa naša nigdar ne bi bila takša kak je je gda ga nej bilo Srba. Nej znati na štero je leto mislil: 1941. 1971. 1991. ili pak 2011.?

Nebrem veruvati kakše je to selo i opčina Gorčan vu šteroj vsi lažejo, a nejbole Štefek Blagusov, sam načelnik, gospon Moharič, govori istino. Gospon i sabornik Moharič je čakal novo vlast kaj ona reče što ima praf, on ili pak opčinski večniki. Najgerek sam je li bode i tu večina pobedila, kak je i na izboraj, ili pak bode, za promeno, pobedo odnesel Golijat. Kuliko smo meli za čuti, vse te huncvutarije vu Gorčano je zakuhal hadeze pred 15 let dok je bil na vlasti, a več je treči mandat esdepe, ali još navek vri vu hadezeovom lonco. Nekši je to čuden lonec i nej znati što, itak, meče ne ogenj. I još smo nekaj zazvedili: gospon Moharič je ne razme kaj od jega očejo državne tužibabe i na vse to je rekel: Ne osječam se krivim! Vam je to nej od nekud poznato?

Čim so gazdi zebrali novoga direktora Međimorje plina mam se zazvedilo gda falačec zemle med dvemi vodami leži na plino. Ve nej znati je li smo to do ve nej znali ili pak je gospon Ivković to istino držal vu svoji kištici? Kuliko sam mel za čuti pre gracki vuri, nekaj se šepetuji kak Zagorci gledijo k nam prek Drave i kak se prepravlajo kaj kupijo našega Plina skupa z onim šteri leži i dremle pod zemljom. Nebrem veruvati, a pak znuom gda ovi pre čakoski gracki vuri navek vse znajo hajdig predi nek se pripeti.

Kak zgledi mi Međimorci bodemo vse resprodali, vse blago štero so nam naši japice i mamice ostajli. Najme kaj, ovi vu Draškovco prodavlejo nejvekše i nejlepše toplice vu Lepoj našoj. No, one so za ve sam na papero, ali od nečega se tre hapiti. Pred par let so nam to prodavali kak nejlepši i nejvekši projektlin i to nej sam prinas nek i vu Evropi,a ve najempot se vse vgasnulo i gazde tržijo zemljo skupa z vročom vodom. Pak se nadjamo gda bode nešči došel kaj napravi ono kaj smo mi šteli, a unda nam bode to našo vročo vodo jako drago prodaval. A kaj moremo ak ne znamo deti točko na i!

Lejpo na je gospa Sunčica Glavak rekla gda se, vu politiki, more pobijediti, a i zgubiti. No, to je nej nikaj novoga jerbo je isto tak i vu športu, a i vu životo, ali vam mene nekaj drugo muoči, a to je kaj mi Međimorci, vu zadje vreme, največpot gubimo i to na vse tri fronte štere sam spomenul. Brzčas ne znamo pobjeđivati, jer ste vidli kak je to zišlo na zadjaj izboraj, naš esdepe je pobedil, a posle je vse zgubil, očem reči, dok se slagala izvršna vlast. Bar se imamo o čemo spominati. Još smo nekaj od Sunčice zazvedili, a to je gda moramo delati na našem međimorskom lobijo jerbo brez toga nebremo nikam dojti. Dobro je to znati, makar je več hajdig vode preteklo spod pod mostom na Trnavi, ali bole igda nek nigda. Morem vam reči gda baš preveč ne očekuvlem od toga našega lobija jerbo mož i žena skupa spijo i imajo glave na istomo vanjkušo,a pak si vjutro vsaki svoje misli. A mortik so političari čistam nekaj drugo.

Zvir:
http://www.mnovine.biz/index.php?option=com_content&view=article&id=8873:vse-blago-bodemo-resprodali&catid=68:joek-radnik&Itemid=127

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Vide(l)o:
VJEŠTICE – Ljubav se ne trži, 02:40

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

HR.KAJ.NĚ? – Lépa naša kajkavska / pregled tisKAJna

http://www.forumgorica.com/kajkavski/hr-kaj-ne-lepa-nasa-kajkavska-tiskajne/msg41379/#msg41379