Studentima Nedelišča stipendije!

Načelnik Opčine Nedelišče gosp. Mladen Horvat potpisal je s friških 27 studenti

ugovore o stipendiranju. Tak bu Opčina pomogla mladima v obrazovanju.

Stipendera se ih s 600 kuni one šteri studerajo v inozemstvo, 500 kuni za one koji studerajo v Zagrebo,

a 300 kuni za se šteri studerajo v Varaždino ili Čakovco.

Penez je penez, bole itak nego nikak. Srečni so i z tem garant.

Opčina Nedelišče momentno stipendera  76 studenti.

Načelnik veli da se vidi sam da nam fali studenti s elektrotehnike, graditeljstva, strojarstva i geodezije,

več ih se odluči za društvene struke.

To pak je ne niti čudo či poglednemo štere struke ostajajo največ bez posla v ovo recesisko vreme.

Građevinari so v fest hudomo položajo kaj se posla tiče, nišči ne gradi kad ga ne penez za kruh po familijama,

a kam pak za friški krov nad glovom.

Strojarima rom tak ružice ne cvetajo…kome i cvetajo, pitam se?

Se se bojim kak nam se piše, dal črno ili belo? Velijo ne se predati, bo bole… jer :

” Nigdar ni tak bilo
da ni nekak bilo,
pak ni vezda ne bu
da nam nekak ne bu. ”