Vu Loboru udržana godišnja skupština povrčaruv i cvečaruv

Neki je dan, zaprav 28. ovuga meseca vu subotu, v Loboru bila udržana godišnja skupština “Gospodarskog interesnog udruženja proizvođača i prerađivača povrća i uzgajivaća cvijeća KZŽ. Na skupštine su prisutne obaviestili o onumu koj su delali i napravili lanjske lete, a duguvurili su i prugram pu kojemu se bu delale ove lete. Skupština je udržana vu loborskem društvenem duomu, a guvurili su i o zaduvuljavanju kriterijuv poljuprivredne inspekcije vu poverčarstvu, udržali su prezentaciju sustava i opreme za navudnjavanje, a puvedali su neke i o semenu i onumu koj je se moči kupiti ud stvari za poljeprivredu.

About the author

Imam 19 godina. Završila sam četverogodišnu srednju školu i stekla zvanje upravni referent. Komunikativna sam, prilagodljiva i vedra osoba spremna na timski rad koja voli pomagati ljudima.