Bebe, imena i penezi

Rode se lajnsko leto mele čuda posla vu našem krajo. Dosta dece so donesle i dole veselje familijama po Međimurjo.

Velido da su največ donesle dečkere po imeno Luka – 22 se skupa,  potem pak Karlije, Petre, Vitije…

I največ pucki Loreni – 14 se skupa, potem pa Ene, Lane, Lucije i Tene.

Vazda so imena cifrasta, jer so i ljudi cifrasti.

Ime nam ostaja  do kraja života, stalno se ljudima po jeziko mota.

 

Opčina Gornji Mihaljevec je zato pomogla familijama s decom rođenom  2011 leta, z 500 kuni naknade.

Tak je 22 dece dobilo te peneze i bili so srečni, bole neka nego nika.

 

Sam da  nas ga vejč i vejč i vejč !!!