Čateks

Kaj pofalim malo i našo tekstilno fabriko  Čateks, štera se održala na nogaj i vu ovo recesisko vreme.

Oni još vredno delajo i najdejo si posla.

Tak so v Njemački na semo uspeli najti posla vrednega 100 000 euri!

Delalo bo se tak kaj bo para kroz vuha išla, kak se veli. I to je fajno, jer dok druge  tekstilne fabrike

propadajo jer ga ne penez, bar Čateks gura i ide napre.

Čateks ima i 4 letnoga ugovora s Francuskom poštom za delaje ancugi za jihove poštare.

A smešno je to kaj so našoj pošti ne dostik dobri. Jer naša domovina nabavla tekstila za 680 miljonov kuni na leto,

a od teh penez sam 20 miljonov jemlejo pre Čatekso. Ostalo uvažajo, a Čateks ima se norme i standarde kak i uvezen .

Tak naša Hrvatska potiče naše fabrike za izvoz i napre, a to ni lepo. Mesto kaj podržali naše fabrike, naroda kaj za kruh v jima

delajo , oni fajno uvozijo…

Se se nadam da bu bole !!