Gda nie kam več niti skriti se!

Povedali su nam, ne jemput, da vse te naopačne kaj poljek nas je – tak biti i trieba. Vučili su nas iste tak da te najbolše za nas je. Dela se otom, kak su se nekteri kaj su se fletnejši nametali, čistem zgubili. A den denes se h velikami ljetrikami sprevažaju, dok z eroplani letiju, a vse te od žuljef kaj niesu njihovi. Iste tak su nam povedali da te tak mora biti, te da se z nami i dalše, kak i do zdaj, bedake i norce dela, a mi bi i dalše pred temi gosponi triebali klečati i hu nje gledeti kak da su „blage najsvetejšeše“.

Te več išle nebu, jer pre duge su nas gnjeli, pre duge sme tihe bile, mučali, i husebe kuhali, dok su si uni putačice podfutrali z mukicu našu. Nie ljehke živeti, nie ljehke pravoga se puta držati, navek nas vse skup vlječe i mami unie putec kaj je lježejši i slajši, i kaj zgledi tak mam gda ga prvi put glediš. Ali tie putec nie niti bolši a niti vrednejši, tie je putec nič druge, nek putec kaj vlječe ljehke, vsakoga med nami, h nadol, h megline kaj vužgaju mam vse une kaj naopak je nasajene. I kak god da štel bi nekaj i povedati pametnoga po tom pitanju, i kak god da štel nehči med nami bi se po prsmi tuči, da nigdar nebu skrenul, da nigdar nebu zebral une kaj naopačne je, mam ti je moči povedati te kak vse te skup ti je i bu naopak nasajene.

Vsaki naopak more prejti, vsaki se med nami i zapozabi, ne same da te je moči i da te i bu, nek se te mnogi cajt mnogami med nami i dogodile. Tak da, kak god da bi štel sam sebe, a iste tak i vsemi na svietu povedati, kak ti neš nič naopačnoga delal, kak buš se navek pravoga puta držal, ne same da ti se verovati nebu mogle, nek je i pitanje – e sam sebe buš i ti sam verovati mogel. Nie same tak gda sam sebe štel bi hveriti h nekaj hu kaj ni sam ne verješ, a te delaš same zate kaj te nehči na te tira, zate da zbegel bi une kaj se nemre zbeči, ili pak zate kaj štel se bi zvlječi i od vseh napoprek prejti. A tam zaistinu male gdo sili, tam gde nihči se još nie vrnul, a štel se je same dobre skriti – nič druge, i te je jedine kaj je po istine i moči.

Otom, zakaj se skrivati, iste se bi tak dale i  triebale govoriti, negdar, a kaj je i največ put, skrivame se zate kaj nas je strah. Strahu sme unda gda nezname kaj nas čaka. Iste tak se skriti bi šteli i unda gda šteli bi zbeči nekaj, za kaj zname da nas ide, da toga sme si sami krivi, a pak i te da drugač niti h življenju iti mogle nie a ni bu. Te da se je skrivati moči i zate, kaj nekomu te je veselje, i otom se povedati da. Te je iste tak nekaj kaj same po sebe negdar se niti nemre razmeti. A pak, skriti se nehči če i zate kaj drugač ni nezna, kaj ciele se življenje skrival, i kaj se je na skrivanje jedine i navadil, tak da mu je vse druge nekaj na kaj se niti sam privaditi nemre.

Da se skrivati nesme za navek, da se z skrivanjem trieba prestati, da se trieba pravoga posla prijeti, da trieba je negdar, te bolše je preseči. Te je iste tak trieba i povedati – i več jemput je trieba glavu zdiči, i vsakomu teromu je te i trieba povedati, trieba bez čakanja na glas i povedati. Povedati bez straha mu je trieba une kaj ga ide, te je une kak triebale bi. Druga stvar je, e se bu te dogodile, e vsaki med nami zate kuražu ma, e vsaki med nami bi se toga posla prijel i e bi vsaki med nami prešel unam kam triebale je prejti, a nie se nigdar i nikak prešle. Gde je i kam pe, kak se šika i kak se more? Kaj je pak, iste tak z unem kaj drugač ni nemre? Ovak ili unak, ostale vsemi nam bu same teh par reči, kaj bi ih vsaki med nami triebal bi za navek h srčeku držati. A reči te nam povedaju, da človek trieba za pravicu vse dati, da od nje nesme se bežati, da za istinu i poštenje trieba živeti. Jedine tak triebale bi po istine biti, jedine tak, i nikak drugač, jedine tak!

Prim.dr.sc. Rajko Fureš, dr.med.