Otpira se klizalište vu Čakovco

Vu soboto, 04,02,2012 v šest navečer se otpirja klizalište.

Kak i leti prije , tam iza Macanovog doma čeka na se vas.

Dojdite , dejte s kabelara 20 kuni i uživajte fajno.

Za klizalke s kabelara zemite još 20 kuni po vuri.

Oblečite se jako, jer je zima i pokažite narodo kaj znate i morete.

Delajo saki den od šest navečer do devet navečer, imejčte kuraža klizate po trdi kmici.

Če nam i sneg dojde kak velijo, meli bote pravo, zimsko, međimursko idilo!!

Tak glejdite kaj zdržite bez ftrgjenih nogi i roki, bolničari imajo i posla i bez vas. Nikši gips

nek ne dojde na vaše telo!

Ajde narod, da vas vidim s decom ima da ste si bar navuro tam, bez svaji i pokaja,

veselje i smeh očem da vidim!