Kak nam se je župan obratil

Pregled tisKAJna

ZVONA, Mesečni list čakovečke žup, SEČEN 2012.

NEKAJ ZA ČAS KRATITI

Kak nam se je župan obratil

No, moral sam patra Stankija pitati kak se to, itak, pripetilo Bojano kaj je najavil obračenje župana, a on je naš i to več na leta, sam nej znati kaj mo se naš dragi Božek zameril i gda, pak je z naše desne strane prešel na levo i kak takši, več na leta, ne dela stisko vu cirkvi. Nekaj si gruntam, je li bi Ivek bil na vlasti gda je ostal na desni strani? Brzčas ne, jerbo naši katoliki hodajo glase davat z figom vu žepo i nejvečpot zberejo leve.

Nebodete veruvali, a ne bi niti ja gda sam nej bil tam, kak se naš međimorski župan, Ivek Perhoćov, obratil. Ak mortik nešči ne zna bodem ga zmislil gda je Ivek glavni međimorski esdepeovec i kak takši spada vu „kukuriku“ političare, a to so oni levi šteri so, posle lanjskih izborov, zeli cugle državne vlasti vu svoje roke, a oni verjejo gda naš dragi Božek ne postoji. Nek mi Ivek ne zameri, ali hajdig naših ljudi, šteri hodajo vu cirkvo, ove leve političare od milja zovejo, črleni. Tak vam je Ivek bil, vu četrtek 12. januara, vu čakoskomo samostano na otvorejo izložbe poštanskih marki z Vatikana, a štera je bila prepravlena u povodu 20 let otkak je Vatikan i papa Ivek Pavel II priznal Lejpo našo. A vsi znamo kuliko nam je to značilo vu ono ratno vreme. Kak se to šika, čuda je spametnih ljudi govorilo o priznanjo Lejpe naše, a isto tak i o markama, šterih je bilo pune zide, a bile so i jako fajne. To otpiranje izložbe je vodil gardista Bojan Kocijan i kak zadjega govornika je najavil Iveka i to ovak: „ A na krajo se nam bode obratil međimorski župan Ivek Perhoćov, šteri bode, posle obračenja, i otprl izložbo.“ I morem vam reči gda se Ivek nikaj ne okrajal nek se je mam i obratil. Mi šteri smo bili vu ganjko samostana bole pozadi mam smo počeli šepetujiti kak bi do kraja dotirali to županovo obračenje i kaj bi on prešel k nam vu našu župnu zajednico i to ne kak pastir nego kak birkica. Vse smo dospomenuli: časno sestro Miljana smo zebrali kaj ga navči vjeronauka i to vse ono kaj mo je zbeglo dok je bil mlajši, gvardjana i župnika, patra Stankija smo planerali kaj ga pokrsti i podeli mo vse one šakramente štere mora meti posle krsta. Na vse smo mislili, tak gda smo se dospomenuli gda mo zamjenik čakoskoga gradonačelnika, gospon Zoran Vidović, bode krsni kum, a precednik Županiske skupštine, gospon Perek Novački, bode mo držal roko na pleči za vreme ferme kak fermani kum. Isto tak smo splanerali gda bodemo respisali natječaja za venčane kume jerbo smo meli preveč kandidatov, a nesmo se kanili nikomo zameriti. Posle županovoga obračenja i otpiranja izložbe vu ganjko samostana vsi smo se lejpo našli na druženjo vu samostanskoj blagovaonici. Dok sam gvardjano stiha pošepetnul na vuho kaj smo se dospomenuli vu ganjko, zrušil nam je celoga projektlina jerbo župan Ivek ima vse sakramente i redovito mo naši velečasniki blagoslivlejo hižo i vse šteri prebivlejo vu njoj. Morem vam reči gda so mi reči zabegle vu grkljano, a dok se to meni pripeti unda je to velika nevola. A tak smo lepo vse splanerali. No, moral sam patra Stankija pitati kak se to, itak, pripetilo Bojano kaj je najavil obračenje župana, a on je naš i to več na leta, sam nej znati kaj mo se naš dragi Božek zameril i gda, pak je z naše desne strane prešel na levo i kak takši, več na leta, ne dela stisko vu cirkvi. Nekaj si gruntam, je li bi Ivek bil na vlasti gda je ostal na desni strani? Brzčas ne, jerbo naši katoliki hodajo glase davat z figom vu žepo i nejvečpot zberejo leve. Na vse zadje mi je Bojan vse objasnil. Najme kaj, na otvorenje izložbe je trebal dojti čakoski gradonačelnik, gospon Šalamon, pak je ovo obračenje bilo za jega prepravljeno, a kak je on nej mogel dojti došel je župan, tak gda bodemo mi našeg projektlina mogli realizerati drugipot dok bode gradonačelnik mogel dojti.

Vaš Tonček

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Zvir:
ZVONA, Mesečni list čakovečke žup,
Leto XVI, br.01, sečen 2012. l.
Nakladnik: ŽUPA SV. NIKOLE BISKUPA, ČAKOVEC,
http://www.ofm.hr/zupa_cakovec/ ,
http://www.ofm.hr/zupa_cakovec_jug/
Naklada 750 primerkov

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Kajkavski v cirkvam
Velečâsni Ivan Hrâstovičov, župnik v Loboru v Hrvackomu zâgorju, sě z svemi meštani spomina(l)  kajkavski i, ke jě posebno vâžno, na mešami propovéda(l) na kajkavskomu jeziku.
http://www.zagorje.com/articles/2340/show.aspx

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

KAJKAVSKA VEČERNICA I MEŠA

a) pdf oblik (zvirni oblik, z ilustrâcijam):
http://www.esnips.com/r/hmfl/doc/e5f32fb6-9f50-4fc3-8c7b-4629d332d4a2/KAJKAVSKA_VECERNICA_I_MESA

b) editérajuči oblik (ně baš lépo posložen, bez ilustrâcij)
http://www.forumgorica.com/kajkavski/p-oltar-portal-nas-svagdasni-pobozni-i-vragolasti-bogoslavija/msg4294/#msg4294

c) Video:
Kajkavska večernica z mešum: KAJ v Zeline 2008. i 2009.

http://www.forumgorica.com/kajkavski/p-oltar-portal-nas-svagdasni-pobozni-i-vragolasti-bogoslavija/msg21820/#msg21820

 

Na priliku z leta 2008. (1/5):

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
P Oltar – POrtal naš svagdašni PObôžni i vragolasti / Bogoslavija
.
PO(T)Plemenita Občina (Turopolska)
.