Fašenjek vu Zlataru

I ove lete, kak i sake lete du sad vu Zlataru se urganizira fašenjek. Urganiziraju ga “Pučko otvoreno učilište dr. Jurja Žerjavića”, “Udruga žena Zlatar” i sam Grad Zlatar. Si koji hočeju, moreju duojti namaskierani 21. ožujka 2012. vu tri vure pupuoldan pred Osnuvnu škuolu vu Zlatar i krenuti vu maskierane povurke. Koji buju pri volje moreju se i natecati za najbuolje  maske za koje je Grad Zlatar usigural i penezeke. Vu prugramu buju sudelovale Belečke mažoretkinje, đaki Srednje škuole Zlatar, gradska limena moužika i si drgui šteri buju šteli.

About the author

Imam 19 godina. Završila sam četverogodišnu srednju školu i stekla zvanje upravni referent. Komunikativna sam, prilagodljiva i vedra osoba spremna na timski rad koja voli pomagati ljudima.