Daruvanje kervi

Gracke društve Crvenoga križa Zabok organiziera pervu ovoletnu akciju dobrovolnoga daruvanja kervi. Akcija počinje v tork, 21. velače vu zabočkom Vatrogasnom domu od 11:00 do 16:00 vur. V sriedu se bu kerv mogla dati vu Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice od 12:00 do 15:00 vur i vu Domu zdravja Sveti Križ Začretje od 16:00 do 19:00 vur. V četertek, 23. velače kerv se bu pak mogla dati vu Vatrogasnomu domu Zabok od 8:00 do 12:00 vur i v zabočke Opče bolnice od 13:00 do 14:00 vur. V petek  se bu akcija oderžala vu Domu zdravja Bedekovčina od 8:00 do 11:00 vur i vu Inkopu Poznanovec od 12:00 do 15:00 vur.