Kanalizacija vu Pribislavco do lipnja gotova !

Eto kak veli načelnica Višnja Ivačić dobili smo lepo vest.

V proračunu Hrvatse vode imajo 5 miljoni kuni za završetek kanalizacije v

Pribislavco. Gotovo bu v šestome meseco ak se pe po špagi.

Tam se kanalizacija dela još od 2005.leta, i ve bi mogla biti kaput!

Do ve je vtrošeno oko 25 miljonov kuni, al kaj je je, Prslavec je veliko selo.

To bu sigurno razveselilo meštane prslavca šteri so se dostig vozili po hudim i raskopanim

cestama po Prslavco, šteri so poslušali kak jim bageri kopajo i delajo pod vuhom.

Tak da bu i to konačno gotovo i Prslavec bu mel kanalizaciskoga sustava, lepo bo zbrinjaval

otpadne vode kak se i šika v ovo vreme. Nebude po polima i livadama dišal drek ( oprostite na izrazo ),

nek cvetiće i friški bo zrak, lepo bo za iti v šetnjo v nedelo posle obeda.