ROMSKA NARKOMAFIJA VU MEĐIMURJU!

Jezuš Krištoš kaj namo se doznali. Mela sem za čuti da je predsednik međimurske romske manjine Željko Balog obznanil vest.  Če je za verovati onda smo nadrapali i to zaprav.

Kak velijo,  se silne krađe v zadje vreme, ono zlato i penezi s hiži kaj se kradejo, či je za verovati kradejo romi, i to pazite, zbog droge!!! Velijo da se več ne krade bakar i železo jer ga s tem preveč posla, lefkeše je fkrasti odma peneze i meti za drogo.

Sam kam te svet vodi????

Iščejo izlaza s sih problemi kaj romi imajo, od toga kaj nedelajo, firme ih nečejo, do školovaja mlodih romi, davlejo se financiske pomoći, a dok poglednete kak nam vračajo? s tem kaj nam i to malo kaj na pošten način zaradimo, i to fkradnejo!

Rodila se ideja kaj organizerali zadruge za njih de bi delali. Či se to uspe možda ga nebude sega toga sraja ( s izvinjenjem na izraz ). Mortik bujo delali i onda najo krali se kaj stignejo.

Sam ja sam pesimista i držim se one ” vuk dlako meja ali čud nikad ” – dej Bože kaj sam v krivo, to bumo vidli.

Sam vas prosim, Međimurci – zaklepuvlite vrata i zapirajte bloke, ak nečete i bez zadjih penez ostati zbog droge!