Sinovi Međimurja v Domino baro denes!

Če očete čuti zvuk tamburice, međimurske ali i zabavne popevke, dojdite denes

v Domino bar vu Palovec de so preprajli fešto uz živo muziko Sinova Međimurja.

Oni so nadaleč poznati po svojoj odličnoj svirki, i zabavi kakšo napravijo.

Čini mi se da bi Vam , kak i mej, sima jako dobro došlo malo zabave kaj se meknemo od

črne, hude svakodnevnice kaj nas prati.  Zato , bujte si udobne šolce, osmeha na lice,

kolege za ples i da ste v Domino baro denes.

Čujte kak zvuči glazba z međimuskim štihom i smejte se!!

Iznenadili bute se kak malo treba kaj se čovek bole oseča!

Muzika od negda lepo utječe na nas, a dok jo još svirajo na tamburiricaj po međimurskom – nemam kaj več govoriti.

Vidimo se !