Okrugli stol o zbiranju budučega zanimanja

V organizacije Hrvackoga zavoda za zapošlavanje, Područne službe Krapina vu Srednje škole Krapina oderžal se Okrugli stol stručneh suradnikof osnovneh i srednjeh školah. Pripoviedale se o profesionalnem usmeravanju mladeh v KZŽ, raspravljale se o tržišču posla, uloge psihologof v profesionalnemu usmeravanju đake i oneh teri nemaju posla i o osposobljavanju za potrebe tržišča.

Pročelnica Zavoda, Mirjana Jurman, rekla je da je cil zestanka dogovor o profesionalnemu usmeravanju đake završneh razredof. Te jim pomaže da lježe doneseju odluku o svojemu budučemu zanimanju.

Na zestanku su sudeluvali i predstavniki Županije, Ureda državne uprave v KZŽ i Obrtničke komore tera več na ljete prectavlja deficitarna obrtnička zanimanja đakem završneh razredof po cielom Zagorju.

Posebne se naglasile kak se mora voditi briga o potreboči tržišča posla kak se deca ne bi školuvala za burzu.