Srček za Zagorje

Same je jedne, nigde ga drugde nie, nemre se nigde drugde ni najti, i same mi srečicu tu mame da nam je tuj je, da same nas greje. I naj nigdar teške ti nebu, zbuditi se z veseljem i pogledati na vse une kaj su ti najbližejši, poljek tebe, kaj navek ih maš i gda nikoga ti na svietu drugoga nie. Tak gda ti bu još dražejše, moraš se z veseljem iste takvem, ak i ne još vekšejšem, male po male zestati, i pogledati vsikud gde se videti more, jer morti več mogel te neš.

Zagoje Horvatske jedine nam je na svietu, une nam je jedine kaj na svietu nas drži. Dok se zmislim, da još dok sam kak dečec po tranikami se mutil, dok sam rojžice bral, dok sam se po drievlju hital i dok sam h tunjku se namakal, nigdar mi nie tak ljepe bile, nek unda gda najmenjši sam bil. I te i den denes husebe nosim, te je une kaj me i den denes drži na svietu, te je une kaj z menu se čez življenje pelja skup, kak da sme od navek i za navek. Te je une, kaj za nič nies nigdar štel od sebe odhititi, kaj nikomu nebi nigdar dal, jer nič nie tak lepe, kak te su detečje senje, kak je ta dišoba, dišoba tere se same detece more spamtiti. A nič nie tak vesele kak je dišoba kruheka koruznoga kaj ga je mamek z pečičke male prie zvadila. Te je una duha, duha najlepša, najdrajša, najslajša, najmilejša, te je duha, kaj zemljica ju dala je, kaj dala ju i bu još mnogi cajt, i te same tuj, nigde drugde. Tuj je žmah, kaj se jedine tuj najde, dok komaček korice pečenoga kruheka poješ, ljepšega na svietu ti nigdar nie bile, a ni bu. I te same more biti, jedine h kraju jedinom ti, h kraju gde se same detečje senje moreju poiskati, a te nigde drugde nie, nek same h Zagorju Horvatskom.

Najgorše je, te zdej videti mi je moči, kaj življenje prejde, kaj ga potepeš največ put, a ne živiš ga z veseljem, pozabiš na detečju dobu, do unda gda več h ljete dojdeš. A te je tak, vsaki med nami i prejde, negdar i same male, a prie ili kesnejše vsakomu se če vrnuti, vsakomu se vse te iste tak i vrne. Najgorše je i te, kaj mnogi nam je vse te cajt i pre kesne, kaj se vse te skup prepustile unda gda se prepustiti te nie ni smele, jer une kaj vriedi nigdar se prepustiti nesme. A pak, gda pitaju te otom – kaj vriedi, kaj je vriedne i kaj trieba h življenju živeti, za kaj se trieba boriti, prie ili kesnejše – bolše prie, vsaki med nami bu došel, da od vsega na svietu najvrednejši nam je kraj jedini – Zagorje Horvatske.

Još je bolše gda tuj svoje najdrajše maš, jer unda srečnejšoga človeka na svietu nie – nek ti si je, jer dok tak je, dok h svojem najdrajšem si kraju, h Zagorju Horvackem, z unami kaj najdrajši su ti je, unda ti niti nemre drugač biti. Zagorje je najbolše vraštve za vsaku zločicu, tak da čem k njemu se vrneš, več te nič ne boli i več ti nič ne fali. Najgorše je i te, kaj vsi med nami dojdeju k sebe, unda gda te pre kesne je, gda vse več prešle je, ne same jen put, unda gda zginule je i vse une za kaj sme si mislili da nigdar nam zginule nie a ni bu. Te tak je, te tak mora morti i biti, te drugač se nemre niti posložiti, jer gda vsaki med nami bi vse delal tak kak da vse je dobre mu poznate, tuj nebi nigdar bile niti dišobe, niti žmaha, a po istine niti vsega toga bile nebi, vsega unoga kaj se bi drugač mogle kazati.

Kak god da obračaš senje med prsteki i kak god da na kup mečeš vse une kaj prešle je i kaj se vrnule več nigdar nebu, nič vse jene mam razmeti nemreš, kak god da te negdar najbolj bi i štel. Nič mam nejde, te razmeti vsaki med nami more same unda gda vse te skup pre kesne je, prie toga retke gda te razmeti ti je moči. Zate, kak god da nemre se nič napraviti, unda gda pre kesne je, nesmeš na mestu čakati, trieba ti je senje h srčeku si dragati. A iste tak ti je i z vsem unem kaj negdar ti bile je moči, a denes ti te moči nie, kak je te i z jenem vugljičekem, teromu si navek strahu bil. A kak god da nie ti ljehke bile a ni bu, niesi smel niti igdar zbegavati ga iti. A ti, ovak ili onak, se triebač držati duhe domače, zemljice jedine i uneh kaj najrajši te maju, dečice, ženjščice, mameka i tateka, kaj jedine ih se more h Zagorju Horvatskom meti same zase, h Zagorju za tere ti i srček tvoj tuče navek!

Prim.dr.sc. Rajko Fureš, dr.med.