Štihača


stara je kuja zagrmila pod stolcem
negdo je po dvorišću hodil
nekakvi dečec kaj je za sebom kufera na ketačima vlekel
na se je metnul ajncuga i kravatljina a vani je peklo na štirideset
kak da si klopotec navil
da on bi meni pokazal jen masažni lavor i ak to zemem dobim polek toga još i vanjkuša za križa
pak i komplet noži za kolinje i neda se dečec otpraviti pa veli da jema nekaj baš zame
držalo za novine kad sediš f ganjku na njihalki
a polek toga bu mi dal gleč vraga celu škatulu farbanih kondomof
sem ga štel pristojne otpraviti ali dečec se zučil zanata
taj čas je z kufera zvadil bisernico i počel tuliti jeno domačo
klinčec stoji pod oblokom
pak da bi ja njemu kaj za te platil
čuj dečec, velim ja njemu, niš nebume tržili
još nis pemziju videl a barek na takšne kak si ti hiće rajngle
jedine sem se setil
ak bi baš tak jake štel peneza zaraditi
bi mi trebalo preštihati ono male vrta iza kuće
f hladu je a i mrzle pive ti ponudim
gleč tu ti je štihača sem ju snočka nakoval i pobrusil pak napol sama dela
je dečec z nosem frknul i predi nek je prešel veli
pak nis ja f tulike tečaje ulagal da bi denes na zemli rintal
i tak je štihača ostala zame i moje slabe škole  

About the author

Rođen 3.6.1955. Križevčanin, politolog, novinar i PR -ovac,