Mednarodni dan žen

.
LEVA (Ž)ALTERNATIVA SVIBENSKOMU MATERINSKOMU DANU I/ILI TRADICIJA?

 

11.03.2009.

 

Za dušu, za spomenek:

Živio 8. mart, međunarodni dan žena!

Želosne je te da jedna tak ljiepa šega ne svetkuje kak negda, z teru se bar jemput na ljete zmisljile na ženjske, na matere i babice. Nie dobre kaj se na nju oče pozabiti več bi se triebalje još več o njoj šlabekuvati. Da su takve šege bar jemput na saki mesec da se deca zmisliju svoje materi i muži svoje babe, življenje bi morti bilje ljepše. Ne bi unda bilje kak one, z jedne denes noveše pesme, h tere se sin plače za svoju materju tere više nie. Hu te pesme, alji ne same h pesme nek i h življenju zabadve sklapa ruke i grde si mislji o sebe i špote se kaj nie otpiral materine vrate gda je bila živa. „Pere“ si čovek h pesme svoju dušu, alji teške bi ju mogel zeprati. Tuj važi i ona naša domača:

„Kesne se je za križi plakati“!

Za te, zmisljite se na svoje matere, če ne navieke, unda barem na „stari“ bapski svetek, 8. ožujek.

 

Piše: Nevenka Gregurić

„ŽIVIO 8. MART“!, bil je zapis teri se negda na početku ožujka mogel videti na sakem štacunu, h sakem oknu sakojačkih fabriki, bertiji i još kaj kud. Raduvale su se tomu „svetku“ podjednak babe, alji borme i muži. I oni su kre svojih, unda drugarica, dobre prešlji. Navieke su za se zaposlene ženjske napravilji nekakvu veseljicu gde se je dobre jelje i pilje, a bormec i zatancalje. Če bi i tera baba znala da bu poklje takve veseljice dobila doma „buh tabljete“, nie se preveč sekierala. Malje je zaljizala ztučene meste na tielcu i znala da bu sljedečuga ljeta naprvila iste, veseljila se bapskomu prazniku. Ruljilji su unda ruke cvečari i hodilji po škola i dece prodavalji rožice za njihove matere. Nie bilje matere tere za tie svetek niesu dobile rožicu od svoje dece.

 

Negda su matere h šalje znale reči da su navieke dobile rožic od svoje deca dok su bilji malji i dok su njim one davale peneze za kupiček. Kesniejše, gda su sami služilji, teške su imelji dosta penezek za kupiček kakvuga dara ilji rojžicu. Rože ilji čaček babam su donašalji i muži teri su neke do njih držalji. Nektere fabrike ilji poduzeće davalji su mužem, čieve babe niesu delale, za nje kakef resljinek za bapski šos ilji klajdu, nekakve zdeljičičke ilji renjgljek. Se one kaj je babam dobre došlje, kuljike te god denešnje mladeži zgledalje čudne.

 

Ovaršavanje, 8. marta kak Dana žena počelje je na početku prošluga vieka gda su se ženjske borile za svoju pravicu. Kak same ženjske moreju biti mame te je unda još dobilje na veljičine tak kaj se tie dan slavilje i kak majčin dan. Obilježavanje toga bapskuga svetka nie zmisljile naše društve prie ovuga h terem živime, nek nešče drugi i te ne prinas. Hu jednem cajtu gda ženjske niesu imele prave glas, niesu dobile za isti posel jednak penez kak i muži i radi sakojačke nepravdi su se pobunile. Poklje dosta cajti i bitki postigle su one kaj su štele. I baš radi njih svetkuval se negda pri nas fejst 8. mart. Nu, nekterem te nie nič značilje, nek je po onomu se kaj je bilje prie, nič ne velja, ak se je na tie svetek počelje lukati z nekakvemi čudnemi očmi i na njega skore pozabilje. A baš radi babi tere su se negda borilE za prava ženjski, hnoge milostive su bez brige mogle krojiti i krojiju naš „boljitak“. Unda je malje čudne baš radi toga, kak je takef bapski praznik skore prešel zapeček. Negda je on pune značil babam tere su delale po fabrika ilji negde drugde, jednak kak i babam tere su živele doma. Okupljale su se one u odrugu tera se najprie zbvala AFŽ, a poklje „Društvo naša djeca“.

 

Pririhravale su one veseljice kaj bi ovršavale svoj svetek, priredbe i zabave. Navieke su i nekaj zaslužile i jeden diel penez ostavile su za sebe kaj su putuvale po Ljiepe naše, kaj si drugač nej nigdar mogle privuščiti. Drugi diel onuga kaj su zaslužile dale su za decu. Z temi penezi napravljene si hnoge žukalke, hnoge je betežne diete bilje otpravljene na ljiečenje na morje. Nekterem se siromašnieše dece kupuvala obljeka i košta. I unda je na jemput se poljehku počelje htihavati i skore nestajati, valjda po nekakvem prirodnomu pravilu kaj živi mora i hmrieti.

 

Želosne je te da jedna tak ljiepa šega ne svetkuje kak negda, z teru se bar jemput na ljete zmisljile na ženjske, na matere i babice. Nie dobre kaj se na nju oče pozabiti več bi se triebalje još več o njoj šlabekuvati. Da su takve šege bar jemput na saki mesec da se deca zmisliju svoje materi i muži svoje babe, življenje bi morti bilje ljepše. Ne bi unda bilje kak one, z jedne denes noveše pesme, h tere se sin plače za svoju materju tere više nie. Hu te pesme, alji ne same h pesme nek i h življenju zabadve sklapa ruke i grde si mislji o sebe i špote se kaj nie otpiral materine vrate gda je bila živa. „Pere“ si čovek h pesme svoju dušu, alji teške bi ju mogel zeprati. Tuj važi i ona naša domača:

„Kesne se je za križi plakati“!

Za te, zmisljite se na svoje matere, če ne navieke, unda barem na „stari“ bapski svetek, 8. ožujek.

 

Ženjske, SREČEN VAM 8. MART, MEĐUNARODNI DAN ŽENA!
Zvir:
http://www.zagorje.com/kolumne/pregled/za-dusu-za-spomenek-zivio-mart-medunarodni-dan-zena-

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Ke je to: po danu laje, po noči pliva?

Puničin gebis.

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Negdašni kineski komunistički političar Ču En Laj bi morti komenteral ovak:

Čuj! Jen(a) laj(e) dok sejna!

Tvoja mati u-snu-laje ..

 

Valjalo bi poći leći
svi su drugi davno pošli,
tvoja mati usnula je,
čekajući kad ćeš doći.

 

Vide(l)o:
Tradi-cija i klapa In-trade

Klapa Intrade – Zora Bila (Uzivo), 03:57
http://www.youtube.com/watch?v=DXcICN6aU40

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Žena naj bo doma

 

Žena naj bo doma,

čaka naj na muža.

Iščem in iščem

toga ne najdem,

vračam se ves skesan.

 

Želim si nazaj v samski stan,

srce si želi nov grad.

Iščem in iščem

toga ne najdem,

vračam se ženi v objem.

 

Želim si da ko don Žuan

osvajao bi vsaj en dan.

Nič ne zgodi se,

san je, vse san je,

vračam se v svoj pristan.

 

 

Vide(l)o:

Ivek Šerfezi – Šerfa

ZENA NAJ BO DOMA, 03:15