Neče smeče z Varaždina vu Međimorje :)

Čuli smo a i nadamo se da je donešena odloka – nebu ga smetja s Varaždina vu

Međimurju!

Ljudi s sela Totovca so na zboru građana rekli veliko NE za to smetje, najavili so i blokade vulici če

se kamioni zapotijo k nami, pak su velike glave rekle da poštivlejo meštane i da bujo odustali od

toga smetja.

Tak se ve to smetje nebo pelalo niti vu Slavonijo, niti vu Međimurje.

Ve mam imamo jano brigo meje, pak imamo preveč svojega smetja a kamoli tuđega.

Prvič mi se čini da je mali čovek pobedil pred velikim sustavom penez.

Totovčani bojo mirno spali, i zraka kak i do ve dihali, nebude ga dodatne buke kamioni z Varaždina.

Kaj je je, i mej se to dopada!