TOTI I VU UČENIČKOM DOMU ČAKOVEC

Kak smo čuli da se prepoveda, krađe so i v Učeničkome domu.

Vejč ga bilo 4 krađe v nizo – pa se deca bojijo da bu ga ih i več.

Zadje je zginul laptom i digitalni aparat kroz zaklejena vrata, kaj znači da nešći ima ključa.

V domu ga 150 učeniki, od toga 10 studenti i 50 Romi.

A deca se dostig žalijo na ponašaje Romi, velijo da delajo nerede velike, da se po romskim spominajo i

nepoštivlejo hrvatskoga jezika.

Pajk je ostaloj deci žal, Romi imajo besplaten smeštaj, besplatne knjige i školovanje a kulturno so na

jako niskome nivou.

Veli jan đak : Kakšna je to država kaj vekša prava ima manjina kak jan pravi Hrvat?!

E pa če zazvedite odgovora, i ja ga očem znat!