Vuzmene gratulacije gradonačelnika grada Čakovca i međimurskoga župana

Vuzmena gratulacija gradonačelnika grada Čakovca

 

Došli smo do još jenoga najvekšoga kristjanskoga blagdana teri potrđuje su prelaznost života, teri zlo, bol i smrt čoveka poražava.

V pretekle 1979. let, Cirkva je prelazila sve 40 dan korizme kak vremena priprave za dan Kristušovoga zdignutja (vuskrsnutja), kak dan za teri se v te 40 dan pripravlaju verniki odricajnem, dobremi deli, otpuščajni (opraščajni). Čovek čez te period dobiva odgovore na sva brojna pitajna i bluđejna (lutajna), iskajna smisla v bezgraničnomu. Kristušova žrtva i negvo vstajajne (vuskrsnutje) ludem dobre vole nudi otpuščajne. Čovek v te 40 dan proba svatiti da mu je potreben skromneši i humaneši život. Postaje svesten sve prelaznosti i pripravla se za dan goristajna (vuskrsnutja) i život posle života. Primer v tomu dal mu je Kristuš, boraveč 40 dan v pustijne, a potom na cvetnu nedelu vlezeč v Jeruzalem sprevajan maslinovem grančicam naroda, svum smrtju na križu i vuskrsnutjem. Otišel je da bi nam pripravil mesto.

Kristušovu korizmu preživlavamo i čez saku svu korizmu, da bi tak preduhovleni, dočekali Vuzem.

Vu tomu smislu, oču vas okuražiti da v denešnemi vremeni hedonizma ne zneverimo sebe, sve družine (familije) i bližnoga, te vam želim da spujneni mirom, radostju i dobremi deli dočekate ov Vuzem teri nek vam je, od srca srečen

 

GRADONAČELNIK Branko Šalamon, v.r.

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Vuzmena gratulacija međimurskoga župana

Drage Međimurke i Međimurci, veleštuvani čitateli “Zvon”!

 

Živimo svu sadašnost na ovem prekrasnem prostorem pritisnuti sagdašnemi problemi, krizum i recesijum, ali senok živimo vuzdignute glave, jer je pred-nami Vuzem, blagdan nade, pobede i lubavi. Svojem slavnem vstajajnem Isus je pokazal da je svetlo jakše od zla, da je lubav jakša od mržne, da je život ober smrti.

Nek Vuzem, kak blagdan mira i nade, spuni naša srca z lubavi, združi dobre i plemenite ideje i podari nam moč da vustrajemo v dobru i nadvladamo se poteškoče tere su pred-nami.

Sem čitatelem Zvon, kak i sem grajanem Međimurja želim srečen i blagoslovlen Vuzem spujnen dobrotum, lubavi i mirom!


Međimurski župan Ivica Perhoč

Zvir:

Zvona, mesečni list čakovečke žup, Leto XVIII – Broj 4, traven 2012.
Na (turopolski) kajkavski preobrnul: Ljudevit Kaj

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Časopis “Zvona”

 

NOVI BROJ

Godina XVIII: broj  4. travanj 2012.

Naklada 1000

 

Sadržaj novoga broja:

 

RIJEČ UREDNIKA – Slavimo Isusov i naš Uskrs

Uskrsna čestitka gradonačelnika grada Čakovca

O TOME RAZMIŠLJAMO – Nije sve crno, ima i ljubičaste

Uskrsna čestitka Međimurskog župana

U ŽARIŠTU ZBIVANJA – Uskrsnu Isus doista i ukaza se

LITURGIJSKI VODIČ – Od Uskrsa do 6. uskrsne nedjelje

PISMA RODITELJIMA – Predškolski vjerski odgoj u obitelji (6)

UPOZNAJMO BIBLIJU – Kako su nastajale biblijske knjige?

ŽUPA SV. NIKOLE BISKUPA

Veselimo se Uskrsu

TRIBINA – “Korizma vrijeme milosti”

Korizmom do Uskrsa

SAVJETI RODITELJIMA – Kako uništiti društveni život svom djetetu

FRANJEVAČKI SVJETOVNI RED – Primjer kršćanskog prijateljstva

Radionice u FSR-u

LISTAJUĆI POVJESNICU – Čudan redovnički mir na granici (3)

KATEHETSKA SLAVLJA – Katehetska slavlja za prvopričesnike i roditelje

Katehetska slavlja krizmanika

DJEČJA STRANICA – Proroci – glasnici nade i izbavljenja

ŽUPA SV. ANTUNA PADOVANSKOG

Vrhunac korizmene priprave

Križni put mladih Varaždinske biskupije

Križni put u Čakovcu

Korizmeni susreti roditelja i djece

Ministranti uređuju okoliš crkve

Misli sv. Antuna Padovanskog

Gledam i razmišljam

Iz Župnog ureda

VJERNIČKA RAZMIŠLJANJA -„U vašem carstvu nema više sretnih ljudi.“

FRAMA – Uozbiljili smo se!

Razbibriga

KURSILJO – Budi volja Tvoja

SCHÖNSTATTSKA GOSPA –  Uskrs, blagdan Isusova svijetla

DJELO MARIJINO – “Gospodine, kome da idemo? Ti imaš riječi života vječnoga!”

Snaga uskrsloga Krista

VJERA I SVJETLO – Ne gospodujte nego služite

Božji poziv koji nas prati

Svanuće

TOTUS TUUS – Bijahu postojani u nauku apostolskom, u zajedništvu, lomljenju kruha i molitvama ( Dj 2, 42-47)

„Dobro je da imamo jedni druge“

IZ ŽUPNOG UREDA – Raspored bogoslužja i susreta u tjednu

Važniji datumi i događanja

Kršteni, umrli

NEKAJ ZA ČAS KRATITI – Tonček: Najleži je obečati

Križaljka

 

Z  povesti Zvon:

župni list ZVONA SVETOG NIKOLE pokrenut je u studenom 1995.g i neprekidno kao mjesečnik izlazi do današnjih dana. Prvi glavni i odgovorni urednik bio je tadašnji župnik fra Drago Brglez, a uređivački odbor činili su: Đuro Bel, Stjepan Damiš, Ernest Fišer, Pavao Jurinec, Ivan Pranjić i Ana Žišković. Nakon osnutka Varaždinske biskupije i teritorijalnog preustrojstva Župe 1999. g  (osnovane nove župe: Ivanovec, Mačkovec, Pribislavec i župa sv. Antuna Padovanskog Čakovec-Jug), u listu kraće vrijeme surađuju sve novoosnovane župe, a od broja 11 u petoj godini izlaženja –1999.g list dobiva naziv ZVONA – Mjesečni list Čakovečkih župa, jer u njemu aktivno djeluju samo Čakovečke župe. U proteklom razdoblju urednici lista bili su još i fra Smiljan Berišić, fra Drago Bedeničić, fra Ilija Mijatović i fra Anđelko Rakhel. Sadašnji glavni i odgovorni urednik je župnik i gvardijan fra Stanko Belobrajdić, a uz njega uređivački odbor čine: Đuro Bel, Stjepan Damiš, fra Antun Jesenović, Pavao Jurinec, Vladimir Kapun, s. Miljana Marušić, Ivan Pranjić, fra Anđelko Rakhel, Anica Žišković i s. Dragica Živković. Od broja 2/2000. godine list je registriran pod brojem ISSN 1332-4640.

 

Nakladnik:

ŽUPA SV NIKOLE BISKUPA,

ČAKOVEC

 

Adresa vuredništva:

FRANJEVAČKI SAMOSTAN

Čakovec, Franjevački trg 1

Tel. 040/312-806

Fax.040/31O-315

Poslovni račun: 2392007-1100044101

 

Vuređivački odbor:

Đuro Bel

Stjepan Damiš

fra Drago Brglez

Pavao Jurinec

s. Miljana Marušić

s. Vlatka Dujmović

Vladimir Kapun

 

Glavni i odgovorni vurednik:

fra Stanko Belobrajdić

 

Redaktura:

fra Anđelko Rakhel

 

Lektura:

Ivan Pranjić

 

Grafički vuređuju:

Tomislav Novak i Blanša Blažević

 

Tisek i uvez

“Tiskarnica Ritonja” Čakovec

 

E-mail:

franjevacki-samostan-cakovec@ck.t-com.hr

( andjelko.rakhel@ofm.hr  )

 

Web stranica:
http://www.ofm.hr/zupa_cakovec

Zvir:
http://www.ofm.hr/zupa_cakovec/casopis-zvona/

 

Citat:

FALA BOŽEK ZA MEĐIMURJE

Da Božek svet je podelil,
sakomu nekaj je dobroga dal.
Dragi se Božek jako zmočil,
pak je rekel: “Malo bi spal”.

Nastavek:
http://www.forumgorica.com/kajkavski/p-oltar-portal-nas-svagdasni-pobozni-i-vragolasti-bogoslavija/msg25184/#msg25184

fala Božek za Međimurje.mpg, 07:14