Vuzem vu Belcu

Ovu je nedelju vu Belcu pruslavljen Vuzem na tardicionalen način kak se je delale negda, a Belčani dielaju i dien denes. Vu četiri vure pu puoldan ljudi zu sih mestuv naše županije i dalje  skupili su se pri cierkvice svetuga Jureka ud kojuga je krenula prešencija. Prie prešencije Belečke mažoretkinje su udtancale svoju prugram na limenu moužiku, a poslje tancanja kuburaši z Luobora su poucali z svojih kuburui vu čast Isusu i unda je krenula prešencija. Prešenciju je predvodil Loborski župnik koji je nosil Presvete Trojstve, a sudelovali su i vatrogasci z DVD-a Belec, DVD-a Donja Batina i DVD-a Blato. Mažuretkinje su nesle puznatu Beleiečku belinu -tuo su sveti simboli na svileni vanjkušeki, a zborašice su pupievale svete pesme. Prešencija je završila svetem blaguslovem vu cierkve Majke Božje Snježne.

About the author

Imam 19 godina. Završila sam četverogodišnu srednju školu i stekla zvanje upravni referent. Komunikativna sam, prilagodljiva i vedra osoba spremna na timski rad koja voli pomagati ljudima.