JURJOVSKI TJEDEN

Pregled tisKAJna

 

Zagorski list, 2012-04-24

Za dušu, za spomenek

JURJEVSKI TJEDEN

Bilje kak bilje Jurjefski je tjeden negda bil najbolši za sejatvu koruze i kaj česa druguga. Reklje se da semenje zasiejane h jurjefskem tjednu dojde k sreče i dobre rodi. Sveti Jura je bil navestitelj konca zime i početka ljipuga cajta i dela po gruntu.

Pri nas se prie prec ljiet h večer prie Jurjevoga kre njivi ilji na breščeku složil kup koruznice, suhalja ilji graje i gda se spustil mrak te se vužgalje. Bilji su te Jurjefski kriesi. Njihof ogenj i topljina triebalji su odgnati zloče i kumer teri bi čez ljete delal škodu po gruntu i sejatve. Kre gorečuga kriesa skakala su deca, a dečki i puce hkralji bi poskrivečki, kaj stariejši nej vidlji, kakef kušljec. Negda su i puce kre kriesa znale zapopievti.

Piše: Nevenka Gregurić

 

Retke več denes, pri nas, dišiju brazde zaorane zemlje. Malje sme se pogospočilji i nišče baš preveč neče delati. Nikomu se ne splati. Pune burze nezaposljene ljudi, a h vrte posajeni kameni i rožice. Ne splati se ni vrteka delati. I sikak je tak.

Negda je skuplješe nektere semenjiče nek vreča onuga kaj bi trieba posejati ilji posaditi. A kak se semenje na domačije pospravlja davne sme več pozabilji i retke gde več do njega moči dojdi. A negda su na prsnica na čavlju vesilji sakojačke male culce z šofi zavezani, a hu njem sakojačke semenja. Semenje se je čuvalje i retke gda komu napre dalje. Prie nek nej žanjska sebe posadila nebi dala semenje druge. Misljilje se da je bi je ona tere bi dala semenje, prie nek bi sebe posiejala, odnesla sreču. Bilje kak bilje Jurjefski je tjeden negda bil najbolši za sejatvu koruze i kaj česa druguga. Reklje se da semenje zasiejane h jurjefskem tjednu dojde k sreče i dobre rodi. Sveti Jura je bil navestitelj konca zime i početka ljipuga cajta i dela po gruntu.

Negda, dok su naše štaljice bila pune blaga do Jurjevoga su se slobodne širem pasle kak i h jesen. Blage je bilje po cieljem polju. Nu, na Jurjeve je bil zadnj dan takve slobode. Kravice su išle k domu z nakičeni rogi. Pastiri su po polju bralji rožice i metalji je blagu na glavu. Te je bil znak da buju od Jurjevoga morale nositi za rogmi štrik i da se neju smele pasti kud bi štele. Za Jurjeve se reklje i da je te ciganjski dan. Jurjevo ilji Đurđef dan slavilji su cigani h svoja čerga. Kak su oni hodilji po sela i šatre postavljalji bljizu moste i rieki, trebalji su dojti topljiejši cajti. Za Jurjeve se reklje da je došla prtuljet i da se bu moči biti vanje.

Dobre su unda ljudi znalji da bu poklje Jujevoga moči videti sakojačke cigane teri su prihajalji sake ljete. Oni su po sela hodilji krpat lonce, popravljat imbriele ilji kupuvat stare krpljinje. Radi toga su jih zvalji kotljekrpači ilji lohari, krpenjari ilji imbrelari. Cigani bi došlji kre moste pri rieke razapelji šatre i bilji par dane dok po sela nej obavilji posle tere su triebalji. Te je trajalje tak cielje ljete, a znalje je ve čpočeti poklje Jurjevoga.

Sveti Juraj je na crkvena sljika pokazan kak vojnik na bielomu konju  kak se bori z zmajem. Bielji konj je bil znak čistoče, kak je bil i život svetuga Jurja. Zmaj je pak tuj radi toga kaj bi prikazal zlo. Pripoviedalje se da je Jurek bil rimski vojak i da je obranil princezu od zmaja teru su žrtvuvalji. Radi toga je bil preglašen junekem. Kak rimski vojnik nie veruval h pune Boge nek same jednuga, h Isusa Krista i krščanstve.

Naše gore ljist, car Diokljecijan je bil najgorši i dal je mučiti i smaknuti sakuga gdoj je priznal krščanstve. Radi toga su mučilji i Jurja. Natezalji su ga na kolu, pikalji z kaj česem da se odrekne vere. Nu kak god da je dobil rane od mučenja mam bi mu, nekakvem čudem, zacieljele. On se nie odrekel svoje vere, pak su ga radi toga na kraju smeknulji. Odrubilji su mu glavu na 23. travnja 290. Od unda se svetkuje spomen na njega i slavi Jurjeve.

Pri nas se prie prec ljiet h večer prie Jurjevoga kre njivi ilji na breščeku složil kup koruznice, suhalja ilji graje i gda se spustil mrak te se vužgalje. Bilji su te Jurjefski kriesi. Njihof ogenj i topljina triebalji su odgnati zloče i kumer teri bi čez ljete delal škodu po gruntu i sejatve. Kre gorečuga kriesa skakala su deca, a dečki i puce hkralji bi poskrivečki, kaj stariejši nej vidlji, kakef kušljec. Negda su i puce kre kriesa znale zapopievti.

Denes nie Jurjefske kriese, ni dečkof ni puc ok njih. Ostalji su same stihi Jurjefske piesmi tuj i tam zapisane.

„Liepi Jura kries nalaže
h ljievoj ruki kries nalaže
na Jurjevo na večer.
Liepi Jura kries nalaže
desnom rukom venčec vija
na Jurjevo navečer…“

Zvir:
http://www.zagorje.com/kolumne/pregled/za-dusu-za-spomenek-jurjevski-tjeden

DOŠEL JE, DOŠEL JURAJ ZELENI, 01:08