Des je 1. maj, očemo male fraj

Pregled tisKAJna

Zagorski list

Za dušu, za spomenek, 2009-05-04

‘Živio prvi maj, dva dane fraj!’

Bilji su te cajti gda se do smetlara, zidara, doktora, živinara, vučitelja, i da ne nabrajam dalje, držalje kak do čoveka i radnika. Podjednak su tie radnički svetek ovršavalj, saki kak je znal i mogel. Nigdar tkaljec ilji preljec nie bil zaviden svojemu direktoru če nie plandral i roval po zemlje kak on. Bil je radosten kaj si je za te dane mogel posel hititi napre.

Zmenilje se dosta toga za tie svetek od gda sem ja bila mala i išla h školu. Pozabilji su si na one kaj su mene vučilji h školje vučilji, a i stariejši: …“ same zadovoljen radnik je dober radnik.“

Piše: Nevenka Gregurić

Tak se nekak govorilje z veseljem prie ne tak pune ljiet. Bilji su te oni „grdi“ cajti reklji bi denes onie teri su negda takaj larmalji, one kaj sem h naslovu napisala. Denes, hnogi od njih zafrkneju z nosem i kak da su pozabilji da još navieke živiju i ljudi teri dobre pamatiju. Same, denes su došlji drugi cajti, zmenile se šege, a borme i kaputi.

Bilji su te cajti gda se do smetlara, zidara, doktora, živinara, vučitelja, i da ne nabrajam dalje, držalje kak do čoveka i radnika. Podjednak su tie radnički svetek ovršavalj, saki kak je znal i mogel. Nigdar tkaljec ilji preljec nie bil zaviden svojemu direktoru če nie plandral i roval po zemlje kak on. Bil je radosten kaj si je za te dane mogel posel hititi napre. Radniki- seljaki z veseljem su čakalji tie svetek jer su bile zadnje sejatve koruze, a z tem unda i nakasanje po njiva. Babe seljanke- radnice, rihtale su svoje vrteke jer njim vura nie zvonila i fabrike su bile prazne. Deca su se takaj raduvalji jer se nie dva dane išlje školu, a bile su i priredbe za tie državni svetek. Malje se je bolje za priredbu zrihtalje, pa če su se i posudile h selu biele pljujzice i plavi ili črni šoseki, senek se išlje na priredbu h školu z veseljem. Malje je tere diete išlje školu pred tie radnički svetek kaj nej neslje h ruka kiticu holjera ilji žganca. Vučiteljice su z njimi nakinđale školu i razrede, a z viškem veselje bambale k domu. Tišinu prvugamajskuga jutra prekinula je budnica teru su žmahne i kak se šika odigralji šplehari po breščeka skore sakuga sela. Če bi si i prispal na tie svetek, budnica te je stirala z postelje. Štacuni su bilji zaprti, k meše se nie išlje pak su tie svetki bilji baš onak praf, za familjiju na kupu. Čez dan, zemlja se znala zatresti od pucanja z karabitem. Pucalji su deca i stariejši skore podjednak. Nekaj kesniejše gda su se več i po selu počele koturati alte, bila je te priljika da se za 1. maj doma se brze pohasni i ponapravi i prejde nekam na vojnički bažulj, teri se odnavieke deljil zabadave.

Zmenilje se dosta toga za tie svetek od gda sem ja bila mala i išla h školu. Pozabilji su si na one kaj su mene vučilji h školje vučilji, a i stariejši: …“ same zadovoljen radnik je dober radnik..“

Kak je unda zgledalje radniki su nekak si bilji veseljieši i zadovoljnieši. I denes se igra budnica na tie radnički svetek, alji več ju malje gdoj i čuje i njoj se raduje gda je larmanje okolji nas tak fejst da več put i sami sebe jedva čujeme. Radost na ljicu ljudi teške je videti. Sakuga pritiščeju veljike brige jer nigdar niesu sigurni kaj jih zutra čaka. Z tuljenje fabrik, gde su njihovi starci zaslužilji kakve takve penzije, več davne nie čujti sirenu. Pritišče sakuga čoveka one kaj nemre nigdar znati kaj donaša denes, a još menje kaj donaša zutra. Kak da sem nad glavami viesi teški križ življenja, pak je radosti se menje i menje. Deca pak več davne niesu ničemu vesela. Oni se več tak nikomu i ničemu ne radujeju. Za njih je te još same jeden dan teri nejdeju h školu i teri buju završilji tak kaj buju duge spalji, a unda se pretegnulji, zaprlji šalaporke kaj njim nej sunce gladilje ljice i cielji dan tipkalji na mašine. Igra i dukanje bose po ledine z pajdaši i naganjanje ne da niesu pozabilji, nek niesu ni nafčilji.

I tak, negdašnji svetek več nie takef svetek. Još buju same oni teri imaju svoju kakvu takvu penzijicu teru su zaslužilji hu cajtu gda se je reklje, živio prvi maj dva dana fraj, svetkuvalji. Raduvalji se buju svojem penzionerskem izletu, zestalji se na kakve ledine, pojelji si dober gulješ, spilji kupicu vina i pospominalji se z pajdaši. Neju ni vidlji gda bu mesec počel zezavati zviezde i spuščal se mrak jer buju z domaču mužiku probalji razgibati zadrvenjele kosti. Morti buju kosti i škripale, alji se ne čulje od njihove pesme i grljenoga smieha. Kak je ljudem malje trieba za sreču, gda bi te znalji prepoznati sviet bi bil ljepši i cinfranieši. Unda bi i onie, kaj moreju, vrnulji sreču radniku h srce, a smieh na ljica. Ovak, gda ljudem prihaja starost teške da se buju generacije budučih penziče mogle i imele opčem kak zdej zgledi, smejati na jeden radnički svetek. Svetek, teri se ovršava kak spomen na prie pune ljiet gda su radniki bez prava i pravice reklji: „Za petram božje, dosta toga!“

 

Zvir:
http://www.zagorje.com/kolumne/pregled/za-dusu-za-spomenek-zivio-prvi-maj-dva-dane-fraj

* * * * * * * * * *

Vide(l)o:
decki z bregov – kam pa ides micika, 01:45
(Na Ivanščice 01.05.2008.)