Dvajsetletnica SOS Dečjoga sela Lekenik

Vundano: 02.05.2012.

SOS

Pozivlemo Vas na proslavu 20. rođendana!

SOS Dečjo selo Hrvatska z štimajnem Vas pozivle da im se priklučite v proslave 20. rođendana! Proslava rođendana vujedno je i vrhunec kampajne ”Vaša budučnost ovisi o-nami, naša sadašnost ovisi o-Vami!” teru je Selo pokrenulo povodum 20 let SOS Dečjoga sela Hrvatska v cilu prikuplajna donacij potrebne za deluvajne Sela.

Proslava 20. rođendana bu se održala v nedelu 6.svibna 2012.
ob 12 vur v SOS Dečjomu selu Lekenik,
Ul. Hermanna Gmeinera 1, Lekenik.

Nedelno jutro prevedete v Lekeniku v družejnu z dečicum, razvijajuč svu maštu i kreativnost v mnoštvu delaonic tere buju predpelala poznata imena struke: glumec Goran Grgič kak predpelatel dramske delaonice, Mile Kekin i Zoki z Mrzle pive (Hladnoga piva) kak profesori v Rock delaonice ter Blanka Vlašič, jena od najbolše svetske atletičarki i zaščitno lice Lidla v Hrvatske tera bu se sprobala v sportskemi aktivnosti.

Bilo da imate rada glazbu, tanc, likovnu umetnost ili šport, ovu nedelu imali bute priliku testerati svu spretnost z decum z SOS Dečjoga sela Hrvatska i nijovemi prijateli. Se delaonice počmu ob 12 vur, više o semu v samomu programu
http://www.sos-dsh.hr/documents/file/SOS_20%20pozivnica%20karta.pdf

Verujemo da bu se našla delaonica za sakoga pa dojdete zato ovu nedelu v SOS Dečjo selo Lekenik, zabavite se vuz klaune i žonglere, vuživajte v zabavne igra ter žmane rane, zemete sobum pajdaše, decu, rođake, svu družinu ter proslavete z velikum SOS familijum 20 rođendan!

Zvir:
http://www.sos-dsh.hr/hr/novosti_opsirnije.aspx?idNews=332

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Vide(l)o:
Milenijsko čitanje bajki – SOS Dječje Selo Lekenik, 12:37

http://www.youtube.com/watch?v=BfsyPuN2Pfg

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Moj dobri anđelek.mp4, 1:03

Katarina Plantak, 5. razred OŠ “Vladimir Nazor”, Sv. Ilija, Voditeljica: Martina Barulek

http://www.forumgorica.com/dogadaji/29-smotra-decjoga-kaj-pesnistva-d-domjanic-sv-i-zelina-24-10-2009/msg41740/#msg41740