Švicarska kaže serce

03.05.2012.

5. svibna – Dan srdačnosti

Vudruga “Švicarska kaže SRCE” (Verein “Schweiz zeigt HERZ”) teru je inicerala i tere je predsednica Hrvatica SuzAna Senn Beneš, pozivle na više srdačnosti v sakodnevice.

Vu-tu svrhu pozivle staro i mlado da v sobotu, 5. svibna, od 9:00 do 15:00 vur pokažu srce, da na bilo teri način pokažu svu srdačnost.

Saki se more vu ime srdačnosti na ZIDU SRCA pri gradskomu turnu (Stadtturm) v Badenu (“Pokupsko”) ovekuvečiti i del svesti o srdačnosti ponesti sobum.

Tim “Švicarska kaže SRCE” bu prezenteral sve ideje i plane, a službeni del bu se održal od 13:30 do 14:30 vur pri gradskomu turnu (Stadtturm) v Badenu.

Geri Müller (“Koplonosec Mlinar”), gradski i večnik saveznoga parlamenta, ter član kantonalne vlade Urs Hofmann (“Medek Nadal”) buju se v svem obračajnu nazočnem (n)osvrnuli na temu srdačnosti, a celi dogodek bu vuramlen glazbum, teru buju zvodila deca.

Kak kruna sega bu Silvia Hochstrasser (Srebrenka Visokocestek) , poznavatelica Badena i zalublenica v Baden, zaintereserane prepelala gradom i pripovedala im dirlive pripovesti srca i srdačnosti.

Toga dana buju i razni restorani i dučani v Badenu i okolice pokazali srce svojem posetitelem.

To je radosni dogodek teri bu z vremenom prerasel granice grada i kantona i tak grad Baden još jemput služi kao vuzor i grad za istikajne.

Srdačno Vas pozivlemo – HERZlich Willkommen!

Tim “Švicarska kaže SRCE” – Das SCHWEIZ zeigt HERZ-Team
www.schweizzeigtherz.ch

 

Vezani članki:

2009.: Baden pokazuje srce – Baden zeigt Herz http://www.croatia.ch/zanimljivosti/090607.php

2009.: Baden zeigt Herz (nemački pisano)
http://www.croatia.ch/zanimljivosti/090607_de.php

Izložba SuzAne Senn Beneš
http://www.croatia.ch/kultura/umjetnost/120415.php

 

Zvir:
http://www.croatia.ch/7dana_ch/120503.php

Citat:

Vide(l)o:
Schweiz zeigt Herz, 03:05
http://www.youtube.com/watch?v=5qjLQ-_f83Y

 

Vide(l)o:
Ak sem ti srčeko ranil (Ak sam te ikada fkanil)

Spoved – Kvartet Gubec, 03:50