Pak kakši bi to bil 1. maj brez bažolja?

Pregled tisKAJna

Međimurske novine, br. 869, 2012-05-04

Pak kakši bi to bil 1. maj brez bažolja?

Nebrete veruvati kak se vremena menjajo. Negda so ljudi z 60 let bili stari i robavi, a denes se poglednem vu špigelj, kak nas je podučil minister Jovanović, ali ne fljučnem jerbo vu njemo vidim čistam mladoga čoveka za šterim se, još navek, puce obračajo. No, ali sam one malo ozbiljneše…

Piše: Jožek radnik

Spituvlejo me ljudi, naši dragi i brižni Međimorci, kaj je z Ivijom Sanaderom, jerbo sam več dugo nej nikaj o jemo pripovedal, oliti pisal. Malo me je štrecnulo, jer nišči nema rad dok ga se na red pobira, pak tak niti ja, ali kaj bodem o jemo pisal gda je još na sodo i igra ping-pong z sodom, Uskokom i vsima nama štero čakamo kaj vrne nekše peneze tua gde jiv je zel. Vu državno kaso. A čim se to bode pripetilo mam vam se bodem javil.

Kotač sreče se furt obrača i med hadezeovcima šteri so zgubili državno vlast, a ve se prepravljajo kaj zmenijo precednico Jaco i zaberejo novoga precednika. Kak zgledi Uskok bode dokazal gda je Darko Milinović, šteri bi štel biti glavni hadezeovec, mel namočene prste, i to do lakta, vu flašico z pekmezom (čitaj: črni fondoš hadezea), tak gda bode, brzčas, hadezeovsko precedničko foteljo mogel sam senjati.

Neje to bilo tak zdavnja, pak se još navek zmislimo kak so nam kukurikači, vu predizbornoj kampanji, nudili plan 21 i žnjim mahali kak z nečim novim i velikim. Minulo je nekaj vejč od štiri mesece nove Vlade, ali nikaj smo nej vidli od toga plana. Za 1. maj so zmočeni i preslabo plačeni težaki iskali od Milanoviča i Čačiča kaj se genejo, nek prebacijo vu peto brzino i nek zalaufajo i plan 22!!! Morem vam reči gda je Vlada mam ispunila zahtjeve težaka i zdigla ceno plina 22 posto. I unda bode nešči rekel gda je to nej demokracija gda Vlada furt posluša glas naroda i donaša odluke po njegovoj volji. Srečen je narod šteri ima takšo vlast.

Makar ga ovo leto nej nikših izborov vu plano ipak je Prvi maj nej minul brez bažolja. No, kakše leto takši i bažolj. Tak je bar bilo vu Totovco, stalnoj esdepeovoj bazi. Nej znati što je to šparal na biračkomo telo, ali bažol je plival po tajero, tak gda je letošnji bažolj nej bil niti sluga lanjskomo predizbornomo. Spominali so se Savčari gda je vse drugač dok se esdepeovci ravnajo kaj dojdejo na vlast, ali čim dojdejo unda se špara na vse strane. Nebrem to razmeti, a tak malo je tre ljudima kaj bodo srečni i zadovoljni. Sam porcija dobroga bažolja, šteri se unda jako dauko čuje.

Čistam drugač je bilo vu Mačkovco, na Martici, gde so se zišli čakoski „seljaki“, očem reči, haesesovci. Tam se skuhal pravi bažolj i to takši kaj je žlica na jemo stala, a takši i mora biti. Bil je malo žejen, ali za pravim se bažoljom i mora prašiti. Nekak si gruntam, pak što bode mel dobroga bažolja ak to ne bodo meli seljaki. Vsaka čast pucama i dečkima iz haesesa i jivomo precedniko Zokijo Vidovićo.

Gorčanski so opčinski večniki prodali svoje komunalno poduzeče Gorinko priločkomo Prekomo jerbo Gorinka več nikaj ne vredi i sam je terh za opčino i opčinsko kaso. Tak je bar bilo rečeno. Ak Gorinka nikaj nema i nikaj ne vredi zakaj jo je unda, itak, Prekom kupil. Po tomo so Priločanci v kmico fritnuli, ali kuliko poznam priločkoga gradonačelnika ne bi rekel gda je to ruom tak bilo. Brzčas so se gorčanski i priločki saborniki nekaj dospomenuli vu Zagrebo kaj opčinski vječniki nesmejo znati. Bar za ve. A to se vse bode posle vidlo i zazvedilo kak i to kaj bode z gorčanskim smetjom, što bo ga i gde sorteral, što bo ga komposteral ili pak recikleral. I što bo to vse platil? Novozebrano opčinsko vječe je nej ruom dobro započelo svoj kratki jednoletošnji mandat, jerbo so več na svojemo prvomo zestanko počeli resprodavati obiteljsko, očem reči, opčinsko blago. A tak so se štimali dok so zafremali Gorinko, a ve dok se na smetjo da jako dobro zaslužiti, ve so jo i to za nekše drobne peneze prodali.

V nedeljo pred Prvim majom je bila ferma vu čakoskoj starešoj cirkvi Svetoga Mikloša. Kak i navek tu se zišlo hajdig ljudi. Cirkva je bila puna,a bilo je dostik onih šteri so nej zišli vu cirkvo, pak so pred cirkvom čakali kaj fermanje jive dece mine. No, štimung ne bi bil pravi gda so se nej Čakovčanci vozili z beciklinaj to Fratarskomo trgo i po glavnoj vulici. Vsi znamo gda gracki komunalci i redari ne delajo po nedeljaj, ali bi i ovi kaj se vozijo z beciklinaj morali meti nekšo pamet, a nej kaj kružijo okoli dece i jivih roditeljov. Vse ima svoje vreme i svoje mesto, pak tak i beciklini.

Nebrete veruvati kak se vremena menjajo. Negda so ljudi z 60 let bili stari i robavi, a denes se poglednem vu špigelj, kak nas je podučil minister Jovanović, ali ne fljučnem jerbo vu njemo vidim čistam mladoga čoveka za šterim se, još navek, puce obračajo. No, ali sam one malo ozbiljneše…

Zvir:
http://www.mnovine.biz/novo/index.php?option=com_content&view=article&id=13168:pak-kaki-bi-to-bil-1-maj-brez-baolja&catid=301:joek-radnik&Itemid=575

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Em sem išče ne tak stara, v pedsetoj leti…
Kom3dija – Medjimurski lepi decki, 02:41