Turističkem stezam korupcije

Pregled tisKAJna

 

7 Plus (b)regionalni tjednik, 03.04.2012.

Zločesta vrtoglavica

Turističkim stazama korupcije

Autor: RADAR

Čehi fakat razmeju kaj je turizam. Pa ga non stop jačaju. Nečim novim. Kajti pivo i knedličke, lepe puce i dobra zabava, nisu dosti. A tak i onak  uvek treba nekaj novo gostima dati. Za dobri doživljaj i sjećanje.

Tak ve turisti kaj hodiju vu Prag moreju iti i stazama korupcije i na licu mesta videti  kakve su  sve pizdarije političari, bande i mafijaši, delali vu svetu tranzicije.  Japanci, Nijemci i drugi kaj vu Češku hodiju vu velkomu broju, moreju na korupcijskoj turi videti kak zgledi nepostoječa hiža, na čijoj je adresi  bila prijavljena  hrpa firmi za pranje, šamponiranje i masažu  penezi.

Videti se more i znamenita vila vu turbo-pomodarskomu  stilu,  nekadašnjeg direktora češkoga Hepa kaj je drpal peneze nameštanjem javnih natječajov. Češka korupcijska tura obuhvaća  i fakultete,  gde su se  diplome mogle kupiti kak grincajg na placu.  Samo  za malo veće peneze. Ima i drugih vrlih znamenitosti na toj turi, pa ko voli, nek izvoli. I to videti.

Veliju da budu Čehi korupcijsku turu kandidirali za orginalni turistički proizvod EU. A morti je to početak razvoja korupcijskog turizma. Kaj ni loše za Hrvacku koja, za razliku od Češke, ima puno više korupcijskih znamenitosti za pokazati. Neka pati kome smeta…

Zvir:
http://regionalni.com/tocka-na-i/kolumne/turistickim-stazama-korupcije-9281/

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Vrtoglavica – V(e)rtig(lavic)a – Vertigo
(kajler)
trailer for “Vertigo”, 02:19, Alfred Hitchcock, 1958

Citat:

http://www.youtube.com/watch?v=D0bV2gh4E7Y

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Vid.e(l)o:
Drele i Vid Balog-Remetinec