Kokot(kr)iček

Pregled tisKAJna

 

Zagorski list, 18.05.2012.
Iz bakine pučke bilježnice


“Dva kokota na dvorišču, veliki krič”

Piše: Zoran Gregurek

Če su dva kokota na dvorišču, veliki krič mam nastane jer se jen drugome neče dati pod vlast i onda se biju, kričiju i dijielaju veliku buru. Tak ti je i z ljudmi : če su dva gazde pri hiži, ili ne dej bože dvije gazdarice, perje bu letele po zraku kak se pudu pregovare i svadile.

Jena ili jen muora biti prvi inače nije dobre, znala je govoriti naša hraščinska baka Ivka, stručnjakinja za narodne mudrosti i njihovo tumačenje. Znači li to da dvije generacije ne mogu biti pod istim krovom, odnosno dva brata sa familijma ?

„ Je i nije. Kak se zeme. Znaš kaka se veli, da ake ljudi pri hiži v miru živiju, i tiči im na jabuke nebesku pesmu žvrguliju. Ake nema sluoge, onda se pada vu vuodu, jer badava sa bogatstva i imijitek ake nema zadovuoljstva i slaganja. Nije pune primerof da se sneha z svekrvu dobre zlaže, punica z zetom ili šugorica z šugoricu. Neke ti furt ljudem zasmeta jer nijiesme si parni, jen je za ove, drugi za one, a trejti za niš od toga (smijeh). Ali ake ljudi svatiju da su sujeni jeni na druge i da muoraju biti strpljivi i da znaju popustiti gda treba i ne kažu furt roge jeni drugijiem, onda je tuo sreča. Gde su spametni ljudi i znaju da sakomu dujde žuta minuta, povleču se gda čuju da im zet, sneha ili sestra te dan nijisu duobre vuolje i da bi se rada svadili. Jer bedaku je putrebne jake male da se vužge i počene se svaditi. Mržnja ti pune brže dujde nek ljubaf i ljudem kak da je denes lakše mrzeti neki vuoljeti drugoga. Tuo ti je čude, ali i naši su stari još znali reči : Ljudi su dobri same če nemaju prilike biti zločesti „,
 
pojašnjavala je pronicljiva starica. Baka je imala i savjet za mlade snage, kojima je po njezinom priznanju najteže.

„ Gda žejnski mladi stvor, kak ruoža z štere se još praf nije stepla rosa, dujde k muževe, ali k tuđe hiži, nije je lafke. Prve, još nije zabila kak je je doma bile i na kaj je se navčena : da ju mati v jutre podvori za froštukelj, a tatek je se omoguči jer je ljubaf oca i čeri neizmerna. A onda z mužem, šteroga ima rada, dobi i svekrvu štera, štiela tuo ona ili ne štiela v glubine dušu ju prezira jer je je otela njezinoga sineka, je precienja saki korak. Če je pucka jake mlada i neiskusna, mogla bi mam početi patiti, pogotove ak je mladi muž vu službe i nema ga doma, a njegva je mamica glavna. Tu mladi muž ima veliku odgovornost na sebe jer ju mama treba zaštititi i pred materju zagovoriti da je da mira. Zate, snehe moje drage, gda vam je najteže, zapopijievajte si i zabite na muku. A ake vidite da tuo z njegvi starci nikak nejde i z vašu najbolšu vuolju, rečite svojemu mužu kaj je na stvari i mam prejdite na samom živet „, savjetovala je baka.

Zvir:
http://www.zagorje.com/kolumne/pregled/iz-bakine-pucke-biljeznice-dva-kokota-na-dvoriscu-veliki-kric

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

Vide(l)o;
Cinkuši – Picek, 04:02

http://www.youtube.com/watch?v=zd7yAstgonU