Bliska dalkovidnica

Pregled tisKAJna

 

Međimurske novine, 21.05.2012

Kaj bode z našom hrvaškom televizijom?

Pak se zdigel veliki oblak praha jerbo so počeli spominki o temo je li bode dopisništvo Hrvaške državne televizije vu Čakovco (kak je več na leta) ili pak bode preplavalo Dravo i zastajlo se vu Varaždino. Dok se to reši, mi Međimorci bodemo zazvedili što je pravzaprav na vlasti vu Lepoj našoj, jerbo na jednoj strani i to onoj štera zastavlja državno televizijo vu Čakovco, so župan Ivek i precednik Zoki, a na drugoj strani, štera čeka z čamcom vu Dravi, je prvi potprecednik Radimir. Dok se zazvedi što je od jiv dva glavneši i jakši unda bodemo mi mam znali gda bode televizija.

Minuli tjeden je prinas vu Međimorjo bilo olujno nevreme: grmelo je i fest je dežđ curel. I to tak kaj ga je negdi bilo i preveč pak so bile poplave vu Prislavco i Vratišinco. Najte me krivo razmeti, ne bi štel reči nikaj hudoga ili grdoga, ali poplave su bile vu opčinaj gde so haenesovci na vlasti. Verjem gda se to tak potrefilo i gda to nema nikše veze z politikom, jerbo se dragi Božek, šteri je poslal dežđa, ne bavi z politikom.

Piše: Jožek radnik

Od gda je negdašnja nejvekša fabrika GeKa Međimorje odišla v stečaj, a to je bilo več zdavnja, pred 12 – 13 let, od unda je nejvekša međimorska fabrika Burza dela oliti Težačka burza. Vsi znamo gda vsi oni šteri ostanejo brez dela završijo na Burzi, tak gda jiv je ve več tam cirka osem jezer. I nišči nam nebre reči kak bodo dugo tam. To nam je nej mogla reči lanjska Vlada, a zbog kvara na sunčanomo kolektoro nove „kukuriku“ Vlade, svetlo na krajo tunela ne dela i nišči ne zna kak dugo i gda se bode pojavilo.

Još sam dva dni i to bode minulo. Vseposot čitam i poslušam sam to: Što bode itak, od nedele, glavni hadezeovec, očem reči, što bode precednik stranjke? A što pak bode prvi potprecednik? Ne verjem, a i nebre biti gda ste i vi nej čuli kak se za glavno foteljo borijo „stari“, očem reči, oni šteri so i do ve meli vu rokaj cugle stranačke vlasti, gospa Kosor i gospon Milinović, a odma do jiv so Karamarko i Milošević, šteri so bili polek jiv, ali nej preveč blizo onoga nejvekšega ogja šteri nejbole greje, a imajo željo kaj bi ruom oni bili glavni. Tu so još i nejmlajša gospoda, Kujundžić i Prgomet, šteri nudijo nekaj novoga, a i nejmlajši so. V nedelo odvečer, posle obeda, bodemo vse znali. Verjem gda naši međimorski hadezeovci znajo komo morajo svoje glase dati i to tak kaj jiv ne bodo potepli.

Pak se zdigel veliki oblak praha jerbo so počeli spominki o temo je li bode dopisništvo Hrvaške državne televizije vu Čakovco (kak je več na leta) ili pak bode preplavalo Dravo i zastajlo se vu Varaždino. Dok se to reši, mi Međimorci bodemo zazvedili što je pravzaprav na vlasti vu Lepoj našoj, jerbo na jednoj strani i to onoj štera zastavlja državno televizijo vu Čakovco, so župan Ivek i precednik Zoki, a na drugoj strani, štera čeka z čamcom vu Dravi, je prvi potprecednik Radimir. Dok se zazvedi što je od jiv dva glavneši i jakši unda bodemo mi mam znali gda bode televizija.

Čakoski i međimorski esdepeovci so uspeli još jednoga svojega člana porinuti vu državno izvršno vlast. Minuli tjeden je Vlada za pomočnika ministra prometa sebi zela čakovčanca Veselina Biševca. Tak ve mi Čakovčanci več nemamo zamjenika gradonačelnika, ali imamo pomočnika ministra. To nam je, ak sam ja dobro brojil, več tretji pomočnik, a brzčas je to prva štenga do ministra, kaj znači gda bi, črez osem let, mogli i ministra meti.

Počeli so se Čakovčanci žaliti na nadvožnjak pre Staromo Hrasto. Najme kaj, počel je nadvožnjak skeščati, a i komadi betona so, tu i tam, počeli doli žnjega cureti. I to ruom ve gda se Grad Čakovec počel za jega brigati. No, neje niti čudno jerbo je več 34 leti na dežđo, ledo, mrazo, snego i sunco i nišči se za jega nikaj ne brigal. O temo kak so mo počele pokati stare kosti so se spominali i gracki vječniki na svojoj sesiji. Nešči se zmislil i na gospon Režeka, šteri ga je dal zbetonerati. Kak je on bil prefrigani, kak precednik opčine i kakši je bil fahman, kak direktor vu negdašjemo GeKajo mogel je znati gda tej nadvožnjak ne bode vječno trajal, a kaj ga ne bi nišči moral, bar tu i tam, popravlati, pak je mogel i nekšega črnoga fondoša ostajti, a nej kaj je ve, dok Grad ima nejmeje penez, zbetežal i kaj ga vrezalo. I to je još nej vse: zbetežal je, a nema dopunsko zdravstveno. A kaj se more gda je tak mali, pak je nišči nej videl kaj se malo na hendek drži.

Minuli tjeden je prinas vu Međimorjo bilo olujno nevreme: grmelo je i fest je dežđ curel. I to tak kaj ga je negdi bilo i preveč pak so bile poplave vu Prislavco i Vratišinco. Najte me krivo razmeti, ne bi štel reči nikaj hudoga ili grdoga, ali poplave su bile vu opčinaj gde so haenesovci na vlasti. Verjem gda se to tak potrefilo i gda to nema nikše veze z politikom, jerbo se dragi Božek, šteri je poslal dežđa, ne bavi z politikom.

Vsi znamo gda je od prvoga maja plin podražil i gda se ve, ako nej bole, unda dražeše grejemo, ali nej znati zakaj so plinači popisivali plinomjere predi nek je nova cena došla na vlast. Pak so ljudima ionak čeki preveliki i nej jim tre još kcoj dodavati. Vse se ftegne na vreme. Pak je nej bole gda bode Plin kvaren nekaj kuni nek gda se ljudima z žepa zeme vejč nek so potrošili?

Moram priznati gda nas je Vajda malo scartala i gda smo ve navčeni na vse ono najbolše kaj zraste vu koco ili pak štali. Na vse zadje, posle mesa z tiblice i drugi Vajdini deliciji, od šteri se nebremo odtrči, na stol nam je došel i Vajdin pršut, šteri se suši i sunča vu Dalmaciji i nej tak dauko od morja. Tej Vajdin pršut je tak dober kaj se ne mora več skrivačkati pred dalmatinskim, nek mo se i oni morajo pokloniti. I kaj se ne bodete zutra čudili gda bodem nesel moljbu gospono Mesarićo, direktoro Vajde, kaj me zeme za svojega manekena kaj bodem sprobaval vse te finote štere oni dealjo. Več se ve veselim tiblici, pršuto,, cvirkima, jegero…

Zvir:
http://www.mnovine.biz/novo/index.php?option=com_content&view=article&id=13298:kaj-bode-z-naom-hrvakom-televizijom&catid=301:joek-radnik&Itemid=575

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Vide(l)o:
Cry Babies – Ljubav se ne trži, 0:11