Čudnovita dveh kaputov zmešarija – piva(jne) vu versu i proze

Piva(jne) vu versu i proze

T(w)o be(ers) or not t(w)o be(ers) – that is the question

Piti il ne piti – to ti se pita!


EURO 2012:
grlog(l)asno nogometno navijajne nejde bez pive.

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Kad je nekomu mati vugerska Slovakijna, a otec pemski Nemec (Schönoa), kak je to slučaj z Augustom Šenoum, nikakvo čudo da napiše pesmu o pive.

August Šenoa

Čudnovita dveh kaputov zmešarija
(Piva v stihu i proze)   

I.

Vredno je zapisat vu sveg sveta table
Kak su harcuvale viteške te sable,
Kako mudroznanec s pametjum se bori,
Tuča žito tuče, kuga marvu mori.
Kak si ludstvo liste sve po drotu piše,
Ili vu balonu človek v nebu niše;
Bez ladštoka puška kak se sad nabija,
Kako bez kobile leti sad kočija.
Al’ vrednejše vam je et miraculosum
Ono pripečenje triste et jocosum
Kaj na staro leto čudno se pripeti,
Vu horvatski verzuš kaj sad hoču deti.
Bledi mesec hodi, hodi, simo gde si?
Mesec koj z mračnjaki bratimstvo pil jesi,
Cigan, lump ti stari, patrio qui more
Vekovečni lampuš držiš v nebu gore:
Hodi k meni sada, daj mi, daj pomoči,
Poveč, kak je bilo v zajdni leta noči.

II.

Tam gde od starine Medveščak miriši,
Gde se štakor šeče, žito kradu miši,
Tam gde zahman išče krščana ti duša
Svetoga kapelu od Alojzijuša,
Na Krvavom mostu v noči črni gluhi,
Zestali se jesu dva moguči duhi.
Gospon Vinko Lozič zove vam se prvi,
Pemko Hmelič drugi od ječmenske krvi.
Od horvatske zemle prvi je patronuš,
V nemškom pak orsagu drugi ima tronuš.
“Bes te je donesel, nesrečna ti štanga,
Izdrl se je Lozič, kaj češ ti bitanga?
Niti voda nesi, nesi niti vino,
Lepo si nas scifral i navadil fino.
Ti si nam donesel, verek et me hercle,
Štinkadores, štempl, krinoline, verkle,
Naj in Medveščako turbido piscari!
“Prosim te kaj frfraš, Lozič šljivar stari,
Nije vredno slušat tvoje fabulije,
Opanek ti stari kogmeš škorna nije,
Naj mi se tak špinčit, gleč ti moju sortu,
Dragec, ti si gmajner, a ja imam portu.
Mene gospon pije tam kod Rosenkranca,
Tebe mužek z Remet, kad pri bajsu tanca.
“Per amorem dei, ti vkanljivi tepec,
Kaj mi larmu delaš kakti plehoklepec.
Prije neg se Adam, stari ded naš rodil,
Več je človek pijan po tom svetu hodil;
A ta megla bormeš ni od pive bila,
To je vino bilo, bila moja sila,
Nisu li svi suci, velikaši, špani
Od mojega soka bili prav pijani?
Horvatske su ovo stare več pravice:
Vino piti čisto, dragi moj amice.
Ergo ti se nosi z mojega mejaša,
Kuružnjak ni torta, žganec ni ti kaša!
“Cendraj, na to Hmelič, semper et ubique,
Gde se sadi bažul, tam ne rastu tikve.
Ali naj ti bude, vadlajmo se sada,
Gospon zmed nas budi onaj, ki oblada
Prvoga človeka na ovom križanju,
Ter zevsema zmota u pijanom stanju.
“Gilta! viknul Lozič, moji znam Horvati
Nesu pivopivci, svoga zdravlja tati.
Tak su dokončali, pacta si conventa,
Kaj človeka predi vu pijanstvo vtenta.

III.

Metem toga časa, tempore nocturno,
Veter vam je puhal bilo vreme burno,
Dva gosponi dojdu – hm! pr moji duši,
Po trbuhu sudim nisu jektikuši.
Duge su kapute imali na plečih,
Jeden bil je menši, drugi bil je veči,
Jeden bil je mlajši, drugi bih je starši
Al’ jednaki bili, fletni su tovarši.
“Kam amice sada? starši si je zdehnul,
Vu listajnke Hmelič pri tom ga je pehnul.
“Kam amice? mlajši nos si je opipnul,
Kajti v nos ga kruto Vinko Lozič včipnul.
“Pijmo pivo, starši, mene jede buha,
“Pijmo vino, mlajši, mene ščiplje muha.
Mlajši misli, misli, ne zna, kam bi, stoji,
Stareši pak mahom svoje gumbe broji.
Bi li, ne bi l’? Bi li! Pivo mora biti
Vu pivaru brate hočemo tam iti.
Buče, dragi brate, nisu kaj su dinje,
Borovicu pusti, lepše je hoblinje.
Lozič vzdehnul: Quo? Vae ruis quo sceleste!
Norci bute, norci bili ste i jeste!
Hmelič kukuriknul: nakon konec konca,
Nosili me bute pišivoga lonca!
A gosponi taki v pivaru se vpute
I na čavel deli svoje su kapute.
Sedeč lepo pri tih tabulis rotundis,
Clamaverunt ambo uprav de profundis.
“Mamica naj holbu friškog piva daju,
Ali ne kaprola, al bez porte, znaju.
Gdo bi v glavi imel knigu Šiloboda,
Gdo bi ti znal kolko kaplic ima voda,
Koliko na sebi perja ima ptica,
Koliko put na dan skoči veverica
,Jošče ne bi negve prebrojile oči
Šereg holbic punih mamica ke toči,
Ke gosponi hiču sad čez požirake
Vu želuce svoje široke i jake.
Al’ mi ljudi boži od železa nismo,
Još nam pripoveda, znajte, sveto pismo,
Da je dečec David vlapil Goliata
Človeka visokog deset i pol hvata.
Ali kaj češ, brate, človečansko pleme,
Več iz svetog pisma peldu si ne vzeme.
Človek meri, bil on kakve goder vere,
Samo poleg stare, okičke te mere.

IV.

Naši dva gosponi, Peter po tom Pavel
Obesivši mirno svoj kaput na čavel,
Počeli su piti, da je bog Gambrinuš
Proti njim bil fušar, proti njim bil inuš.
“Lepo nam je ovdi, reče mlajši Peter,
Ziđimo si hižu, vani puše veter.
“Recte habes frater, starši Pavel reče,
Bog je stvoril ječem, naj i pivo teče.
Prva holba teče kak iz napršnjaka
Piva vam je friška, črlena i jaka;
Druga holba teče, počeli su cmoknut,
I po stolu bubnjat i po stolu skoknut;
Treča holba teče, počeli zdihavat
I kravatle svoje lehko odvezavat.
Kad četrta tekla, počela im koža
Farbati se kakti paprika i roža.
Peta, šesta, sedma caetera et graeca
To ti brunda puše, to se kuca, cveka;
Mislili vre jesu ob četrti vuri,
Sveti kralji da su varoški panduri.
“Oj amice! viknul Peter na to mlajši,
Huncut gdo si fali napitek koj slajši!
Piva ti je živa, gdo ne pije pivu
Naj si ide rakom fučkat u koprivu.
Mamek, dragi mamek, od tog vidim hipa,
Da je nevmrtelna tvojeg lagva pipa,
Da bi, ah, ja mogel, mamek, draga baba,
V pivi sve do smrti prčkat kakti žaba!
Care frater Paule, mamicam laudemus,
Cerevisia credas, liquor est supremus!
Svet ti bratec dragi, nije nikak kugla.
Več ti ima bormeš baš četiri vugla.
Mesec ti po danu, sunce v noči sveti,
V zimi travu kosi, peči kuri v leti,
Gda ti plivat očeš, na vrat vesi kamen,
Bibo, bibis, bibit. Dixi, punctum, amen!
Pavel si zašnofa, veli na to: Štimam,
Da peklenske krte vu možđanih imam;
Care frater Petre, štimam bude iti
Razuma se mojeg zmešale su niti.
Zeli su kapute po tom toga z čavlov,
Pavel zel je Petrov, Peter zel je Pavlov.
Pak su išli doma napokonec konca,
Pak su si odnesli pišivoga lonca.

V.

Zvezdica se mala još na nebu kresi,
Peter se je gibal tam do Nove Vesi,
Tam gde s plotom stoji žuta hiža lepa.
Kluč od svoje porte zvadil Peter z žepa;
Štel ga fteknut v luknju. Brus. Al, kluč ne paše:
Petrek, dragi Petrek, ne bu niš s te kaše!
“Per amorem dei, kaj si kluč ponoril,
Navek si mi vrata poslušno otvoril,
Denes si prevelik, čekaj, pasja para,
Dam te zutra rano shoblat kod bravara.
Britko Petrek plakal, v žep je segnul drugi,
Tu cigariuši vun štrčiju dugi:
“Libera me deus, ki si, kaj si, gdo si?
Kad cigare v žepu dečec Petrek nosi?
Nigdar još ni videl lule ni duhana,
Unde venit, Petre, herba Nicotiana?
To je vraža kaša! Turen kad je zgledal
Svetoga Dizmuša, tak mu je povedal:
“Dizmuš, sveti Dizmuš, kaj se tako zibleš?
Znam vu fundamentu, v žalosti se gibleš.
Joj pomozi! Leti na to Petrek, skoči,
Preko plota mahom. Danas još svedoči
V hlačah luknja, Peter kak na plotu
Kruto se našpranjil na svoju sramotu;
Pal na nekaj Peter mehko i smerduče,
Pustimo ga ležat doklam poldan tuče.
Peter spi. Ah muza! Čkomi, tiha budi,
Žmehki jesu verek človečanski trudi!
Kaj bi vam od Pavla dugo još govoril
Od zdvojenja, bogec, mal vam ni ponoril:
Kluča vadi, meri, meri Pavel, proba,
Neče mu otpirat, oh peklenska zloba!
V drugi žep je segnul, ki si, kaj si, gdo si?
Opernguker? Nigdar Pavlek ga ne nosi.
“Kaj sem norc? Vem nisem denes bil v tiatru,
Bil sem na obedu celi dan pri fratru,
Večer popil jesem tri holbičke male,
Bes mi je donesel vraže te očale.
Quomodo, cur, quando? Kutja teremtete!
Sve je to coprija! Pavel brusi pete
Dok si nije v hižu prijatelu zašel,
Pak si pod poplunom requiescat našel.
Tak je anda Pavel postal kruti Šavel.
Zrok pak svemu bil je mamičin on čavel.
To je bila ljudi vraža ta coprija,
V noči dveh kaputov čudna zmešarija!
Kakvo, drage duše, za vaše življenje
More se ispeljat prudno navučenje?
Vekovečni to je zakon vu naturi,
Ti paštete nebuš daval svoji puri,
Nebuš daval kozi z vrhnjem čokolade,
A zvonaru nebuš točil limunade.
Tak horvatska cela naša domovina
Naj si pije vino, bog dal dosta vina.
Napij se, o brate, kakti dedi naši,
Spi, pak i popoldan moreš hodit k maši.
Posle piva budeš včerašni naveke
Doktore buš plačal, plačal apoteke.
Pij mi anda vino, domorodec pravi!
Finis! Punctum! Dixi! Animam salvavi.

Onufrius Kopriva Čudnovita dveh kaputov zmešarija
Zagreb 1903. (Ed. I. ma Zagrabiae 1874.)

http://www.pivnica.net/cudnovita-dveh-kaputov-zmesarija/1520/

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

BKD – Flaša zdenog Kaja, 01:42