Ideju težaki

(turo)polski…

…ideju težaki

Ideju zdaj s pola muži i težaki
z trodnimi nogami, z nahero škrlaki.

A za njim se vleče coprnica kmica,
zašli su za oblak mesec i danica.

Mesec i danica za oblaki(m) spiju,
z trdnim ruki v žulji težaki hodiju.

Citat:

Turopolski forumgorica

HR.KAJ.NĚ? – Lépa naša kajkavska / pregled tisKAJna

http://www.forumgorica.com/kajkavski/hr-kaj-ne-lepa-nasa-kajkavska-tiskajne/msg44586/#msg44586

Vide(l)o:
Lado – Ideju Težaki, 01:40