Posel kaj posel nije!

Kaj se tuj deli, kaj vsem tuj diši, kaj tuj vse vlječe, kak da tuj su rojžice najlepše, kak da tuj dišoba je, kaj nigde je drugde na svietu ni nie. Kaj te tuj je?

Pozabili su skore vsi da delati je trieba, da se nič nemre h življenju ak se delale nebu. Nie te ljehke, ali kak god da te zbeči bi se štele, bez posljeka ti trdoga, nič se h življenju ti neda spelati. Te kaj denes, vsi nekaj napoprek bi šteli, te je pak nekaj druge, te je pak nekaj kaj se neda drugač niti povedati, nek same tak kak je. A pak, vse te skup drugač niti ne zgledi, nek tak jedine kak i je, tak da za nič na svietu nie smeti iti i delati, nek jedine tak kak je – po istine.

A istina je same jena, istina nemre biti unak kak nam paše, gda nam te ne paše – te bi h stran hitili, a gda na naš melin pak i ide – unda bume ju h sebe pak primeknuli. Kak god da negdar te i nie ljehke, jedine kaj je trieba, jedine kaj je moči, te same je te da trieba je človek biti, te same je te da držati trieba do vseh na svietu, a iste tak i do sebe.

Kak god da te šteli mi, ili kak god da te vski mi skup i šteli nebi, navek te i nejde, navek se niti nemre, a pak, živeti se trieba. Te da se živeti trieba, te vsem nam je poznate, te vsem bi nam poznate i triebale biti, ali same tak kak i trieba, kak človek, drugač nikak. Te kaj mnogi bi šteli napoprek iti, te je nekaj čist druge, te vsaki dnev videti nam je moči, dok napoprek poljek nas nam siliju.

I zate vsi bi h poljitičare i šteli iti bi, zate da čem lježeše, i čem bolj bi napoprek išli. A pak, morti gda ne misliš praf otom, h prvu bi dobu i povedal, da te je nekaj kaj i nie tak, kak se poveda – pre loše, a pak gda se na zemljicu spustiš, unda buš videl ovak ili unak, da nič ti lepšega nie, nek unda gda z svojami žulji posel oddelaš. Nič ti nie ljepše, od toga, iste tak, gda vesel si, kaj sam si zmučil se za nekaj kaj vriedne je, kaj niesi se prodal, kaj maš nekaj kaj tulike si si željel, kaj vsakomu h uoči pogledati moreš, a vse te tak kak jedine ti se i šika, po pravice.

Kam se god obrneš, male je med name uneh za tere bi ruku mogel dati, male je uneh kaj te prodali nebi, same ak bi im se prilikica pružila da napoprek prejdeju. I Najvekšega su prodali, a gdo drugi, nek unie teri su najbližejši mu bili. I te, tak i je, od gda življenje je i bu, na svieteku nam, navek te jedine najbližejši moreju isdati i prodati, nihči drugi. Nihči ti bližejše nie nek su ti domači, jer stranjskeh ti poljek tebe tak blizu nigdar bile nie a ni bu.

Tak, kak god da se bi i drugač štel postavljati, navek nekaj te vlječe, male je uneh kaj se bi zastanovili, kaj bi postali, i kaj se bi obrnuli unak kak te jedine je i trieba. A pak, kaj povedati otom, kaj tie su nam pajdaši vsikud gde se vučiti trieba otom, kaj je dobre i kak se vladati trieba. Kaj povedati otom, da te se dečice nam kaže kak uzor najvekši?

Teške je tuj bile kaj pametnoga povedati, jer te niti je po pravice, te iste tak nie niti dobre, a niti pametne, kak god da se češ posložiti tam gde nie te trieba – ti nesmeš se prodati, jemput gda se prodaš, več se vrnuti neš mogel. Unda te buju h šake meli, unda buš moral govoriti same otom, kak nič i nikak drugač, te vse skup h življenju ni nejde, nek same tak, kak jedine te je i moči, po pravice, a pravica nam je jedina, kak i srčeke prečiste, za kaj se boriti i živeti trieba. Te kaj h niti jenu dobu, te nie nekaj za kaj se bi ljudi preveč trsili, te je nekaj drugoga, jer putec, kak i vsaki druge, same more biti pravi, ili pak krivi?!

Prim.dr.sc. Rajko Fureš,dr.med.