Če pred Vidove tancaju muhe, zoveju dane suhe

Pregled tisKAJna

 

Zagorski list, 26.06.2012.

Iz bakine pučke bilježnice

Če pred Vidove tancaju muhe, zoveju dane suhe

Piše: Zoran Gregurek

Ljeto nam je na vratima, a naši ljudi na selu ovih dana imaju najviše posla. No, to nije razlog da i dalje pažljivo ne promatraju sva događanja u svome okružju, ne bi li se dobro pripremili za nadolazeće dane.

„ Če pred Vidove tancaju muhe, zoveju dane suhe. Tuo znači da ake je pune muh prije 15. lipnja (ove ih godine nije baš bilo, op.a). onda bude suša se do rujna meseca. Same kaj tuo nije najgorše kaj se za Vidove more dogoditi: Če je na vidovo megla, šenica bu vžegla. A nastradale buju i gorice. Naši su stari zate na Vidove dragoga Boga presili da bu lijiepi i sunjčani dan, ali da i male vetrek puše – jer onda nije muh „, pojašnjavala je naša hraščinka baka Ivka.

Starica je znala još „mudroslovija“-

„ Če prije Vidova trs ocvete, dobrega vina se nadati ne smete.Je, ali treba i ove znati : Kulike dane pred Slavekove (21.6.) kukovača kuka, tulike danof se posle Miholja v prste huke. Zate nije dobre čuti kukovaču ove dane da z driva popieva : ku – ku, ku – ku… Hitete je kamen naj se mekne z grane od vašega sela jer inače bute po smrzavice grouzdje brali „, smijala bi se baka uoči svog imendana, sv. Ivana 24. lipnja. A kako se pripremala za imendan, koji joj je uvijek bio važniji od rođendana?

„ Čuj, nije se dobre preveč svojemu godu veseliti, jer ljudi rada vmerju okoli imendana ili rođendana (smijeh). Sama mene baš briga, ja sam se, fala Bogu naživela… Niš mi ne treba, same kupica rumenoga vina i komad kulača od ribizlina. Pojesti več buoznakulike nemrem jer sam stara, a oprave me ne muči. Senek si bum diela onu rubaču na ruožice, nigdar se ne zna šte mi more duojti čestitat „, prozborila bi baka i brže bolje se pogledala u ogledalo koje je uvijek držala pored sebe da vidi koliko je vrijeme bilo (ne)milosrdno prema njoj.

http://www.zagorje.com/kolumne/pregled/iz-bakine-pucke-biljeznice-ce-pred-vidove-tancaju-muhe-zoveju-dane-suhe

 

Vide(l)o vuz Vidovo
Servus dragi Zagreb moj-tamburaski sastav KUD-a Ducec-Mraclin, 04:28

http://www.youtube.com/watch?v=deojr8gN_fk