I-me(j)la sem lepoga dečka

Pregled tisKAJna

Međimurske novine, br. 876, 2012-06-21

Vsi smo počeli emajlerati

Očem vam reči gda je naš premjer, Zoki Milanovič, dobil dva nočna emajla i obedva so došli z našega hatara. Vu prvomo so „Međimorski Doljanci“ prosili Zokija nek nam Iveka ostavi kak župana jerbo je on pravi čovek na pravomo mesto i nek smetje da nekomo drugomo, a vu drugomo je pisalo nekaj čistam kontra, očem reči, tu je nešči nej potpisani prosil Zokija nej Iveka dene za ministra jerbo si je on to več jezeropot zaslužil. Još jempot smo mi Međimorci pokazali kak smo se ne dospomenuli i gda ne znamo kaj očemo.

Piše: Jožek radnik

Od gda nas je Evropa zela za svoje, očem reči, gda smo potpisali kaj Lejpa naša pe za sneho, mam smo se počeli spominati prek emajlov. Verjem gda vsi znate kak je dovčerašja ministrica za smetje, gospa Holy, zišla z tem emajlom šteroga je poslala glavnomo štrekaro. No, to je minulo i več se ne kanim baviti z lanjskim snegom, kak bi to sosed Pišta rekel. Očem vam reči gda je naš premjer, Zoki Milanovič, dobil dva nočna emajla i obedva so došli z našega hatara. Vu prvomo so „Međimorski Doljanci“ prosili Zokija nek nam Iveka ostavi kak župana jerbo je on pravi čovek na pravomo mesto i nek smetje da nekomo drugomo, a vu drugomo je pisalo nekaj čistam kontra, očem reči, tu je nešči nej potpisani prosil Zokija nej Iveka dene za ministra jerbo si je on to več jezeropot zaslužil. Još jempot smo mi Međimorci pokazali kak smo se ne dospomenuli i gda ne znamo kaj očemo. Tak je i Zoki nej znal kaj bi napravil, pak se je pospominal z svojim prvim potprecednikom. A z kim bi drugim. I na vse zadje je zišlo onak kak je zišlo. Ivek je zadovoljen, Doljanci so zadovoljni, a vu fotelji je gospon Zmajlovič. Kuliko sam mel za čuti, a tak je i Ivek rekel, gda je drugoga emajla poslal gospon Matek Posavec, ali ja vam se vu to ne bi štel mešati. 

Mogel ga je poslati on, a i mogel ga je poslati vsaki od nas šteri ima kompjutora. Kak so mi rekli statističari, a vsi znamo gda je statistika točen zbroj netočnih podatkov, gda mi Međimorci imamo cirka dvajsti jezeri kompjuterov, tak gda ne bode tak reško najti što je, itak, toga drugoga emajla posla. Ak ne predi, zazvedilo se bode črez tri mesece.

Predi nek smo se nadjali počeli so se čakoski političari boriti za mesto čakoskoga grackoga načelnika. I to, ne bodete veruvali, esdepeovci, šteri i ve držijo cugle vlasti vu svojaj rokaj. Nejpredi je gospon Šalamon testeral sebe i svoje mogučnosti i zazvedil je gda je još nej dal grado Čakovco vse kaj je kanil, kaj more i kaj je obečal, pak se je kandideral za još četiri leti hercuvanja vu gradonačelnikovoj fotelji. Još je niti sto kubikov vode ne preteklo pod buzoskim mostom na Trnavi, a več so se javili još dva „gradonačelniki“ i to vu istomo črleno-belomo esdepejovomo dreso. To so Gordan Vrbanec, precednik čakoskoga Grackoga vječa i Štefek Kovač, friški član Glavnoga esdepeovoga odbora. Vu zadje vreme se čudapot spominajo za jega dok so čakoski vrteci vu pitanjo, ali on vam ne hoda vu vrtec, kaj me ne bi krivo razmeli, Štefek vam je tam precednik Upravnog vječa. On je glavni tetama vu vrteco, a tete deci. Verjem gda Šalamona vsi poznajo, a posebno Čakovčanci i vsi znajo gda je to prekaljeni političar šteri je diplomeral lokalno politiko kak čakoski „gracki otec“, kaj nebom rekel „japa“ jerbo je več skorom 12 let vu grackoj vlasti, dok so Gordan i Štefek čuda mlajši i lepši. Vsi znamo gda vu grado Čakovco žensko biračko telo odlučivle i zato sam najgerek je li se, k leto, bode odlučilo za prefrigane malo stareše mustače ili pak za mladost, očem reči, ljepoto. Tuliko za ve, kaj se esdepeovcov dotikavle. No, nej znati kaj bodo drugi rekli, šteri kanijo biti prve čakoske vijoline. Najgerek sam kaj se bode pripetilo ak se bode pojavila i nekša gradonačelnica, i to pravi komad, šteri bode zapel za oko moškima, pak se bodo i moški genuli vum z krčme pak pejo glase davat mesto kaj bi potpirali šanka. Najte me krivo razmeti, ali sam, brzčas,malo prefletno počel o temo premišlavati. Ak se po jutro den pozna unda međimorski hadezeovci mislijo ozbiljno. Nejpredi so zebrali svojega nejglavnešega čoveka, kak vu Međimorjo tak i vu Lepoj našoj, a ve pak so si zebrali i štiri svoje domače potprecednike. Nejsam uspel zazvediti šteri je od teh četiri prvi, ali za to je nigdar ne kesno. Pravzaprav sam vam štel reči gdaje još nigdar nej bilo kaj bi nešči osvojil Međimorje, a gda je genuv z brega doli. Najme kaj, do ve so navek vsi išli od Doljnjega Međimorja prema gori,a hadezeovci so se ve zišli vu Svetomo Urbano, Štrigovi i Železni gori i genuli so prema doli. Kuliko sam mel za čuti, oni imajo vu svojemo Precedništvo i lovce tak gda brzčas znajo kaj delajo.

Naši mladi nam vse vejč i vejč pijejo. Kak dečki tak i puce, mesto kaj bi se parili, ženili i deco delali. Mladi Čakočanci to delajo vu parko, blizo negdašjega jezera, mladi Serjančari na špancer stezi polek Mure, a mladi Priločanci na Marini polek Drave. Vu zadje vreme muoči i mlade Čakovčare najti i na Trnavi, prek staroga Hrasta. Lejpo je to kaj imajo stalna mesta tak gda mi stareši znamo gde jiv moremo najti. Neje lejpo od mladih kaj to delajo polek vode jerbo bi mogli nutri pasti. No, ali naši stareši velijo gda so ljudi, a i žene, čuda boli ženi polek vode. Nebrem razmeti: tak mladi, a tak ženi!

Jako sam najgerek kak bode naš srebrni jahač z Pekinga, Filip Ude, zišel na Olimpijadi vu Londono jerbo se zaljubil. Čul sam gda mo se vrnula prva ljubezen od predi štiri – pet let, a to je jegov kojek z ručaj. Odnavek je tak bilo, prvo ljubezen je ne muoči zabiti, pak je to niti naš Fičo nej mogel naprajti.

Zvir:
http://www.mnovine.biz/novo/index.php?option=com_content&view=article&id=13644:vsi-smo-poeli-emajlerati-&catid=301:joek-radnik&Itemid=575

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Ime(j)la sem lepoga dečka

Višnja Korbar – Imela sem lepog dečka (Krapina 2009) Popevke zanavek HQ, 03:38