ČE NE PLATIŠ BUME TE OTKAPČILJI

Pregled tisKAJna

Zagorski list
e-vundano: 03.07.2012.

Za dušu, za spomenek

ČE NE PLATIŠ BUME TE OTKAPČILJI

Kak su grdi cajti unda je ljudem još teže gda takve cedulje najdeju pred svoja vraca. Malje bi triebalji pregruntati si oni teri tak nekaj pošiljaju, komu i kak trieba poslati. Ne same da se prieti za skapčanjem nek i sudem, po one takaj starinske:
„Tužil te bum!“ Groziti se je najlježe. Triba teške cajte pregrmeti i čakati nove. Saka viest kak god bila grda, ak se velji na ljiepi način nekak se ljepše čoveka detekne.

 Piše:Nevenka Gregurić

Gda denes lučeš ljudi, malje teromu je na ljicu smieh. Če se i nasmiejeju tie smieh je nekak z grčem i na silu. Nikak nie od srca, kaj je mam moči videti i osietiti. Nenasmejana ljica moreš najbolj videti ak jih lučeš onak zestrani da te ne vidi onie teruga lučeš. Z ljica moreš prečitati i žal, i jad i srdu i mam znati da čoveka pritiščeju veljiki jadi. A veljike jade je se več i več.

Cajti su grdi. Nu niesu nigdar ni bilji preveč ljiepi. Sake ljete se pripovieda da je grde, a da bu druge bolje i ljepše. Jeden moj pajdaš tak več put zna iste reči. K tomu velji da se on sam nikak nemre hčakati onuga boljuga ljeta teruga več prec čaka.

I k tomu jadu još čovek furt dobi sakojače, groženje ze sem i sakem. Kak si živime h moderne cajte i nafčilji sme se na nove življenje i te več niesu obljiznieki nek normalna stvar.

Tak su se naši stari trudilji i dalji pune penez kaj su do svoje hižic dopeljalji eljekriku, vodu, teljevizor i malje po malje po hiža su se hvečerku bljesikala plava svetla kaj je bil znak da ljudi ljučeju h oblok teri njim je pokazal cielji sviet ilji ti h teljevitor. Unda za kraki cajt kaj nam nej po hiža smrdel dim gorečuga vugljena i drva i kaj nam nej nažifce išel  smrad pepela z pepelnjaka špareta, dopeljalji sme si i pljineka.

Tak su ljudi na ljiete šparalji peneze i se te z tešku muku platilji. Pri nektere poslije nie bilje dosta same platiti ilji je pak bilje preveč pak su ljudi pljunulji h šake, prielji lupate i kopalji h zemlej kaj bi njim do hiže jeftineše došla vodica, pljinek i kaj česa druguga.

A unda gda sme si se te dopeljalji, počelji sme same šrafiti gumbe. Hiže več niesu „smrdele“ po dimu, pepel nam nie delal prašinu, vodica je curela z pipic, smetje niesme kurilji h špretu nek sme ga ljipe počelji metati h kante ilji vriečke i tak ga se rešavalje. Jeden cajt je se te nekak ljiepe išlje, dok je bilje posla i dok su ljudi z tem kaj su napravilji sami gospodarilji.

Moreme reči i da su ljudi i unda nekak vljieklji i spajalji kraj z krajem, alji se išlje.Unda se nekaj prie par ljiet počelje dogajati. Se one kaj su ljudi delalji nie ostalje njihove, nek nečove. Dogajalje se te tak kak i h jedne familjije gde starec živi z jednem sinem i ž njim gospodari. Tie teri je ostal na domačije hu nju i hlaže, širi ju. A unda se dogodi da se ocu obrne pamet i su gospodaru ne da onomu sinu gdoj ju je privriedil nek nekteremu drugomu.

A tie drugi sam se pomalje smejulji i grabi one kaj njie njegve. Ipak kad-tad dojde do one, po domači rečenie:

„Otete-proklete!“I tak je i nam denes one kaj su stvaralji naši stari, zete i z tem gospodariju drugi. A oni, vužgi kaj se da po ljudem. Saki dobre zna da mora platiti se one kaj mu po žica, po cevlja prihaja i odhaja. Mora platiti i za obloge z teremi luče h sviet. Mora plačati za se moderne šege. I negda se tak plačalje i mora se. Nu čoveku se dogodi da mu negda ne htegne one kaj ima h pobelaru kaj bi namiril se one kaj trieba. A unda mam dojde one:

„Če ne platiš u roku ….., bume te otkapčilji. I h redu je da se otkapčiju onie terem te prejde h naviku. I trieba otkapčiti one teri na peneze spiju, h ljimuzina se voziju, a one kaj potrošiju ne plačaju. Si se zname i sakuga. Nu onie teri, a te se vidi i zna, radi nečega mesec ilji dva niesu svoje računeke podmirilji nie se mam trieba groziti: „Bume te otkapčilji!“

Kak su grdi cajti unda je ljudem još teže gda takve cedulje najdeju pred svoja vraca. Malje bi triebalji pregruntati si oni teri tak nekaj pošiljaju, komu i kak trieba poslati. Ne same da se prieti za skapčanjem nek i sudem, po one takaj starinske:

„Tužil te bum!“ Groziti se je najlježe. Triba teške cajte pregrmeti i čakati nove. Saka viest kak god bila grda, ak se velji na ljiepi način nekak se ljepše čoveka detekne.

I nie se mam trieba groziti, jer se ljudi o tere se ovisi ne groziju. Oni su same več put gda tak nekaj dobiju žalosni, jer se nešče z muku njihove starci ku…či, i maše z papieri na teremi piše:

„Ak mam ne platiš bume te otkapčil!“

Zvir:
http://www.zagorje.com/kolumne/pregled/za-dusu-za-spomenek-ce-ne-platis-bume-te-otkapcilji

* * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * *

Dr.Elektra…

Dreletronic – Čavel v glavi, 03:29