2. (Porcijun)kolovoza – blagdan Gospe od Angelov

Porcijunkolovo

2. (Porcijun)kolovoza – blagdan Gospe od Angelov

2. kolovoza slavi se stara frajnevska svetkovina, Gospa od Angelov. Svetkovina prihaja z prve franciskanske danov. Na ov  den verniki se spomijnu obračejna svetoga oca Franca (Frajne) tero se zgodilo leta 1208. v male cirkvice svete Marije od Angelov, spod grada Asiza. V frajnevske povesti, ta cirkva je poznata kak Porcijunkula (v prevodu: delek, komadiček , “kemauček”, čestica).

Vu povodu blagdana Gospe od Angelov, v franciskanskem  cirkvam po sem svetu verniki moru dobiti porcijunkulska il potpuna oproščejna od vremenske kaštig i to od 1. kolovoza ob poldan do 2. kolovoza ob pol-noči ak se spovede, pričeste, pohode frajnevsku cirkvu il župu, ter zmole Veruvajne,  Otec naš i pomole se na nakanu Svetoga Oca.

Otpuščajne je leta 1216. sv. Frajno zmolil od pape Honorija III., teri je odredil posebno pomiluvajne sem onem teri pohode cirkvicu Porcijunkulu. Slaveč Gospu od Angelov, verniki dobivaju takaj i poticaj da se spomenu sega angela čuvara, da mu vupute zahvalnost za se čase gda je je branil i čuval, a da nesu ni znali kak se to zgodilo.

Porcijunkula je zibka frajnevstva. Ta cirkvica spod Asiza, postala je okuplališče (zbirališče) prve Francove sledbenikov i zvir frajnevstva. Vu-jne su se brati skuplali, slavili kapitule (poglavla), ter, osobito, molili. Porcijunkula je zapraf jeno malo svetišče sv. Marije Angelske teru je sv. Frajno Asiški imal rad, jer je mislil da je vu-jne Mati Gosponova osobito prisutna ter z toga mesta osobito pomaže sem teri išču vutehu.

Cirkvica Porcijunkula nalazi se denes nuter bazilike Sv. Marije Angelske tera je grajena po nalogu pape Pija V. od leta 1569. do 1679. Pio X. zdigel je baziliku na čast papinske bazilike nazivajuč ju “Mati i Glava se cirkvi Frajnevskoga reda”.

Zvir:
http://www.sveosvemu.com/porcijunkolovo-blagdan-gospe-od-andela

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

KOM3DIJA – Porci…junku…lovo 2009, 02:06

Lepo je gledati
šteri para ima
Lepo je gledati
šteri para ima

Išče lepše videti
šteri se z njim štima
Išče lepše videti
šteri se z njim štima