Ovak je bilo lani: Prcinkulovo 2011.

Pregled tisKAJna

Kak vpelatva v ovoletno čakosko Prcinkulovo vevo je prikaz lajnskoga proščeja.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Međimurske novine, br. 831, 9. kolovoza 2011.

PREMIŠLAVANJE JOŽEKA RADNIKA

NEJE VAŽNO BITI PRVI, TRE SAMO DOJTI PREDI OD DRUGOGA!!!

Još gda bodo gracki oci presenili Den grada na Prcinkulovo onda bode fešta još lepša i vekša. Spominki o temo so bili pak je vreme gda se več jempot gene z reči na delo.

Minulo je glavno čakosko proščeje štero se vsako leto obslužavle prvoga i drugoga augustuša i to več duže od 350 let. Onoga minuloga vikenda od petka do torka je Čakovec bil pun proščenikov, a čakoski turistički težaki so se pobrigali kaj se po čakoskaj vulicaj moglo najti kajkaj toga, očem reči, za vsako telo krepost, a za vsako dušo zadovoljstvo. Nebudete veruvali ak neste bili, ali vu Čakovco so bile tri bine i na vsakoj so furt bile nekše kerefeke. No, to je još nej vse: po celomo grado, po vsemaj vulicaj vu centro, pak i po parko je bilo pijače kuliko vam srce žele, a još več nek telo i bukse morejo podnesti. Morem vam reči gda ga vsako večer, vu teh pet dni, bilo po Čakovco vejč ljudi nek dojde na utakmico Dinama vu Ligi prvaka dok so nej ulaznice po jedno kuno. Ipak, kuliko znamo, Prcinkulovo je cirkveni svetek gda se svetkuje Majka Božja tak gda je i cirkva te dneve bila puna kaj domačih, a kaj pak stranjskih proščenikov. Nejlepše je, ipak, bilo vu tork na glavnoj meši prije štere je bila peršecija od Trga Republike, pak vse do Franjevačkoga trga vu šteroj je bilo ljudi kak nigdar do ve. Dojšli so vsi šteri so mogli, tak gda je to bilo pravo proščeje kak se i šika grado Čakovco. Još gda bodo gracki oci presenili Den grada na Prcinkulovo onda bode fešta još lepša i vekša. Spominki o temo so bili pak je vreme gda se več jempot gene z reči na delo.

Dok smo več pri tomo proš čejo unda vam morem reči gda se je, črez te dneve, obogatil i nočni život grada Čakovca, kak onima šteri so pijašili polek pjevačov i bandistov na trgu i vulicaj, tak i onima šteri so magadili vu hižama i stanima. Nebrem vam ve ruon točno reči što je koga leži zmagadil, što je več klel ili pak vročo vodo vleval na one šteri so predugo ostali vuni, a k tomo so si još i preveč spili, pak so unda i preglasni bili, ali na vse zadje vse je vredo završilo jerbo po nikoga je črleni križ nej moral dojti, a niti pak so koga policaji vu rešt otpelali. Vidite kak je to lepo gda se ljudi, očem reči, čakoski građani vse lejpo dospomenejo i brez grackih ocov šteri so na urlabo.

Zvir i nastavek:
str. 54 sim:
http://www.mnovine.biz/images/pdf/831/mnovine831i.pdf
i(l) str. 54 sim:
http://issuu.com/mnovine/docs/mnovine831i

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

“Grad se beli” Učiteljski Fakultet u Čakovcu, 01:40