A gde sme te je?

Da nie ljehke delati, morti si znal a morti i niesi. Ak nigdar niesi delal, a delati najemput si moral, unda i niesi triebal a ni znati mogel. A iste tak, ak si delal, unda si mogel znati da negda i nie a negdar i je delati ljehke. Jer kak god da mučiš, kak god da se mučiš, nič ti te vse skup zameniti ni nemre, kak god da si si nekaj štel, od vsega toga jedine veselje buš mel ak rad si delati ti i štel. A ak rad niesi ti delati štel, kak god da nekteri ti posljek i bil najlježejši, z vsega toga skup ti niti nič dobroga ziti ni nemre.

Unda gda si znal te i najbolše, gda si vesele po svietu hodil, gda nihči ti ravni nie bil, dogodile ti se je, ne same jen put, da si prešel i da si pozabil kam ideš, gde si bil i od kud si došel. Te se vsakomu med nami dogodi, a največ se je put te i tak i dogodile. Kulike sme se put sami hlovili kak delame nekaj kaj nie dobre, kaj vsem drugami bi prepovedati šteli, kaj šteli bi same nekak prek toga prejti, kak prek nečega kaj nič ne velja. A pak, kak god da se češ i nekak drugač postaviti, kak god da bi poklje i štel zbeči, ni ti te največ put ni moči, praf za prav. I unda, gda sam sebe pogledaš h obločecu, za terem se same kmičica zavljekla, kaj te druge more zadržati da ne prejdeš naopak, nek te da se male po male pospominaš, da se otputiš tak gde si si navek mislil da meste ti je.

A pak, a pak, kak god da te pune si put povedal, kak god da si rajši po drugami kazal nek sebe videl i pogledal, kak god da niesi štel a ni mogel nič druge delati i odvrteti nek same te kaj ti se je naopak smejale, vse ti je te skup najemput zišle nekak drugač. Kaj te drugač, po pravice ti ziti i more? E te je nekaj kaj je tak kak je i kaj nikak drugač biti nemre? E te je iste tak navek unak kak zgledeti te nahčene je i kak te trieba? Iste tak se pitati moreme, e se splati prejti nekam naopak, i e se splati hgreznuti gda nie nam te nikak trieba?

Kak god da si bi štel tak dopovedati, najgorše ti je te, kaj največ put morti i razmeš da te nie same tak, da se te nie same tak ni ljehke, jer da te je tak i ljehke – nihči med nami nebi na pleča teške mukicu tu nanašal. I pak, kaj god povedal, te tak je – kak je, te da vsaki med nami bi nekaj od toga štel i spremeniti, te da bi vsaki med nami več put biti štel nekaj druge – a ne te kaj je, te nam je iste tak dobre poznate. A življenje, kak da vse ma dobre zapisane, kak da je nasajene tak kak same une zna, i neda nam da delame te kaj bi šteli. Da delame une kaj šteli bi, da se nedame dopovedati, da bi šteli furt une naopačne – i te dobre stoji. Pak, kak god da je – vse te skup je tak posložene, da dobre nam je poznate i te da največ put moreme biti kuš, da morame glavu prignuti, da morame počakati i da morame otklenuti une kaj se drugač niti nie dale.

Zate, kak da več put nam nie ni ljehke, kak god da se čeme morti i zestati z nečem kaj nie moči najbolj ni rastumačiti nekterami kaj ni neznaju kaj življenje triebale bi biti i kaj bi vsi mi skup od njega se nadati mogli i triebali. Ali kak god da se morti nekteri i put čeme otputiti unam gde nie nam meste, kak god da se morti čeme i nasmejati unda gda najrajši se bi plakali, dobre sme se nahčili da hutom cajtu nič druge nie nam moči nek se stegnuti, nek se skriti, nek se hmeknuti tak gde nas se nebu mogle niti videti a još bolj – gde nas se nebu mogle niti najti.

Gda vse te skup husebe posložime, morti nam bu male lježejše, a morti bu nam iste tak i male gorše, jer vse te skup nemre na dobre ziti, jer kaj vse te skup druge more biti nek same jedne velike nič. I pak kaj nam je huti cajtek povedati moči, nek same da sami nad sobu se plačeme, i da se pitame – a gde sme te je, gde sme te je?

Prim.dr.sc. Rajko Fureš, dr. med.