Fala ti Bogek za “Najlepši falačec”

Ivica Pepelko

Najlepši falačec 

 Kak lepo se sprejti tom stezom zelenom,
do kleti čez gmajne poprečki si tam.
Nasmešit se svetu i tiću i cvetu,
a susedu reći bog daj dobar dan.

 V nedelu obleći pak rubaču belu,
poslušat si v cerkvi tu božju nam reć.
S prijateli najti sem pružiti ruku,
i zmisilit se dragih kaj nema ih već.

 Zagorje malo v popevku si stalo,
kak dete si v zipki dok spi.
Najlepši falačec te zemle Horvatske,
za tebe zagorec živi.

 Za vsa blaga sveta ja nebi te menjal,
i navek bum senjal tvoj kaj i tvoj breg,
jer v tebi sem dečec s popevkom vu duši,
i denes dok lasi mi prekril je sneg.

 Zagorje moje tak ima te rada,
i ova popevka to rekla ti bu.
Ostavlam ju tebi dok mene već nebu,
da negdo  ti drugi popeval bi nju.

http://vezda.bloger.hr/post/najlepsi-falacec/682199.aspx 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Zbor mlade župe svete Jane, Lobor

Zbor mladih župe Lobor – Najlepši falačec, 04:48
15.8.2011.; Majka Božja Gorska; Koncert Zbora mladih Župe svete Ane (gost Ivica Kontent)