(Političke lojtrice i lest)Vice (z)Vukov (2)

Vice Vukov – pevač i političar (2)

Političke lojtrice i lestVice zVukov (2)

Vice Vukov bil je (i) političar – do leta 1971. neformalni, a od devedesete let prešloga stoletja i formalni.
Na koncu, pogubne zajnega nesu bile (glazbene) lojtr(ic)e neg (pred)saborske (da ne velim političke) štengenice.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Vundano v Nacionalu br. 541, 2006-03-27

Avutor: Plamenko Cvitič

POZABLENA LEGENDA

Drama v familije Vukov

Rad aureole hrvatskoga nacionalista počela je patiti negva pevačka karijera jer su mu organizatori različite festivalov najemput počeli otkazivati nastupe. Vukov je kesneše otputoval v Australiju de je održaval koncerte v hrvatskemi klubi. Tekom negovoga boravka v Australije, v beogradskom dnevniku “Borba” vundan je crni popis pedeset prvakov Hrvatskoga proleča z Vukovom na 37. mestu, a tek za-jnem sledila su imena študentske predpelatelov Dražena Budiše, Ivana Zvonimira Čička i Ante Paradžika. Vicina žena Diana istoga je dana otputuvala v Italiju k negovomu četiri lete starešomu bratu Jošku, doktoru ekonomije teri je kak šef logistike delal za veliko amerikajnsk poduzeče Occidental Petroleum company. Nazvala je svega muža v Australiju i povedala mu da se ne vrača v Zagreb jer bu ga policija zaprla vrešt, kak je te dan uhitila Gotovca, Tuđmana, Džodana, Šošiča i druge.

V spominku za Nacional leta 2000., Vice Vukov prisetil se te dan: “Vest o zatirajnu maspoka zatekla me na turneje po Australije. Policija mi je vletela v zagrebečki stan i temelito ga pretresala 12 vur, od šest vjutro do šest popoldan, i pritom odnesla mnoštvo zapisov, dokumentov, slik (fotografij) i magnetofonske trak na terem su bile snimlene me pesme.” Vice Vukov je direktno z Australije otputuval v Pariz de je živela sestra negove žene, i tam je v izgnanstvu preživel skora(j) pet let. V tomu je razdoblu jedini kontakt med Vicum i negvum ženum Dianum bil negov brat Joško. Vice je nekuliko put dolazil v Milano de bi se zestal z bratom Joškom, a potlam je Joško odlazil v Zagreb i prenašal poruke Vicine žene. Tekom boravka v Parizu Vukov je leta 1975. diplomeral na Inštitutu za mednarodne študije, a sledečoga leta odlučil se skrivečki vrnuti nazaj v Zagreb, jer mu se činilo da su ga komunističke vlasti več pozabile. Gda se vrnul v Zagreb, prijel se okončajna študija modroslovla (filozofije) i taljanskog jezika na zagrebečkom Mudroslovnomu (Filozofskomu) fakultetu.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Zvir i celi članek na ŠTAndardu
http://www.nacional.hr/clanak/24083/drama-u-obitelji-vukov 

Citat:

Tur for-um (turopolski forumgorica)
Vice Vukov – pevač i političar
http://www.forumgorica.com/politika/vice-vukov-pevac-i-politicar/msg45308/#msg45308
 

Lojtrice i lestVice zVukov

(skrivečki, skrivečki)
VICE VUKOV – Hrvatski kraj (1969.) , 03:25