Gotovina i Marka(č) (1)

HAŠK(I) GRAĐANSKI IL BEOGRAĐANSKI?  

Međimurske novine, br. 815, 21.04.2011.

Premišlavanje Jožeka radnika

AGRESORI NAVEK BOLE SPREHAJAJO, A SOCI JIM TO ŠENKAJO!!!

Haški soci so kak farizeji, našaj generalaj Gotovini i Markačo so obečuvali pošteno sođenje, a završili so isto onak kak i Petar Zrinski i Fran Krsto Frankopan vu Bečkomo Novomo Mestu. Kaj se nebodo čudili gda bodo, dok dojdo na Božekov sod, završili vu peklo, jerbo Božek sodi vsakomo prema zaslugama.
Verjemo gda je to nej zadje kaj so soci vu Hago rekli, bodemo se žalili, a unda bi moglo i nekše lepše sonce presvetiti i za naše generale – heroje. Moramo veruvati, to naj je još jedino preostalo.

Piše: Jožek radnik

Čakali smo, čakali, a ve na vse zadje smo se i dočakali kaj haški soci prečitajo svojo presodo za naše heroje vu Domovinskomo rato i generale Čermaka, Gotovino i Markača. Nekak smo se nadjali gda bodo jiv pustili dimo, jer so se sam borili protiv neprijatelja šteri so dojšli zvuna k nam i šteli so pokoriti naše brege i doline, naše ljude, kak stareše, tak i deco, a i starce. Kuliko vidimo nikaj je nej pomoglo to kaj so oni došli k nam vu Lejpo našo, kaj so naše ljude polovili i otpelali jiv vu logore šteri so bili vu Hrvaškoj, Bosni ili pak vu Srbiji, a tam so jiv močili: lačni i ženi so morali delati, popevati vsakefele pesme, a čuda jiv je to nej moglo zdržati, pak so pomrli. Čuda je naše dece ostalo brez roditelov, čuda ženi brez možov, hajdig je roditelov ostalo brez dece, a ne zna se, niti se nigdar ne bode znalo kuliko je puci, ženi i majki bilo silovano… Štiri leti so se okupatori špancerali po Lepoj našoj, a mi smo čakali kaj se predomislijo, kaj odidejo i kaj se stvari postavijo na svoje mesto i kaj počnemo graditi svojo državo, svojo Hrvacko štero smo senjali od stoletja sedmog.

No, nikaj od toga se je nej pripetilo, nepriajatelji, okupatori so sam magadili i dale so delali vse kaj svoje planove o Velikoj Srbiji sprovedejo vu delo. Morali smo nekaj naprajti kaj jiv se rešimo, kaj se oslobodimo od nevole štera nas je tiskala, od okupatorov šteri so gospodarili Lejpom našom. Naši so generali dugo gruntali kak bi to naprajli, kak bi z naših krajov pretirali vse one šteri tu ne spadajo, šteri so dojšli k nam kaj bodo z nami gospodarili. Vsi znamo kak je bila prepravljana i kak je bila uspešna akcija naše hrvaške vojske i policije OLUJA. Neje dugo trajala, ali so vsi hrvaški kraji nazaj bili naši, a posle smo pripojili i Baranjo. Odnavek se znalo gda vu rato nej muoči paziti na vsakoga čoveka i na vsako hižo. Akcija je bila velika, čuda je naših ljudi vu njoj melo nekšo zadačo, ali je vu jako kratkomo vremeno bila završena. Za dva dni več se vijorila velika hrvaška zastav na Kninskoj tvrđavi kaj znači gda je samozvana Srpska Krajina Milana Babiča i Milana Martiča kapitulirala. Sve je to bilo lejpo i dobro, pobedili smo vu štiriletnomo rato i počeli graditi svoju državo Lejpo našo.

Ali unda je došel vrag po svoje. Ameri so zafremali sod vu Hagu kaj bo se sudilo vsim krivcima, onima kaj so delali grehe vu našemo Domovinskomo rato. Vsi smo veruvali gda bodo tej haški soci, tej nejvekši poštejaki na sveto na red pozvali naše neprijatele šteri so započeli rata, šteri so dojšli k nam kaj nas okuperajo, kaj nas zarobijo i kaj na naši zemli svojo veliko državo zafremajo. Ne moram vas zmišluvati kaj so vse prinas naprajli, kuliko je ljudi pobeglo z svojih gruntov, kuliko je ljudi zgubilo svoje živote, kuliko je hiži porušeno i za vse to so tej haški soci, tej poštenjaki odrezali nekše drobne kazne, očem reči, besramno male. Ali nejso z tem bili zadovolni nek so iskali naše heroje, naše generale šteri so bili na čelu naše, na brzino zafremane, vojske štera se je morala boriti protiv jakšega i čuda bole naoružanoga neprijatela. Zmislim se kak dene gda je pred 6 -7 let Karla Del Ponte* vsaki čas bila prinas i iskala je generala Gotovino i baba je bila uporna (kakše so več te stareše žene je) i na vse zadje je Gotovina, uz pomoč naših političarov i naše vlasti, završiov vu Hago. Za njim so dojšli i generali Čermak i Markač.

Sođenje je jako dugo trajalo, duže od pet let, a ve mi ne znamo što je vse od naših hodal vu Hag i tam tužakav naše gerale, jerbo kak bi haški soci vse bole znali od nas. Na vse zadje je zišlo gda ga bilo več Judi, a nej sam jeden, očem reči gda je vsaki general mel svojega Judu jerbo so generali nej skupa ratuvali. Dok sam poslušal presudo, ostal sam brez reči,(a i moja žena je čkomela i sam vu zemljo gledala), nejsam mogel k sebi dojti. Pak kakša so to vremena gda čovek nesme nit svojo zemljo, svojo rodno grudo, svojo domovino, braniti. I nej sam to: vsi drugi vse smejo, a mi Hrvati nikaj.

Ne razmem kakši je to zajednički zločinački pothvat: onda smo vsi krivi, vsi od prvoga do zadjega, a generala Čermaka so oslobodili. Naše generale sodijo gda so krivi kaj so Srbi odhajali z Knina za vreme Oluje, a prek meje vu Bosni, vu novozrasloj državi Republiki Srpskoj živijo sam Srbi i nikomo nikaj. Brzčas je vu Bosni vse dozvoljeno i tam vredijo drugi zakoni i druga pravila igre. Kakše je to pravo, kakša je to pravica štera za vsakoga drugač vredi. Jednima je vse dopuščeno, a nama vu Hrvaškoj nikaj. Još dendenes je nišči nej završil vu rešto zbog Srebrenice i onih osem jezeri mrtvih šteri so nikaj nej bili krivi. Ali i to je bilo vu Bosni. Haški** soci so kak farizeji, našaj generalaj Gotovini i Markačo so obečuvali pošteno sođenje, a završili so isto onak kak i Petar Zrinski i Fran Krsto Frankopan vu Bečkomo Novomo Mestu. Kaj se nebodo čudili gda bodo, dok dojdo na Božekov sod, završili vu peklo, jerbo Božek sodi vsakomo prema zaslugama. Verjemo gda je to nej zadje kaj so soci vu Hago rekli, bodemo se žalili, a unda bi moglo i nekše lepše sonce presvetiti i za naše generale – heroje. Moramo veruvati, to naj je još jedino preostalo.

* Carle del Ponte, vu prevodu, je Moščenička Draga
** HAŠK(I) GRAĐANSKI IL BEOGRAĐANSKI ? 

Zvir:

stranica 62. sim:
http://issuu.com/mnovine/docs/mnovine815i
i(l) stranica 62. sim (kak .pdf)
http://www.mnovine.biz/images/pdf/815/mnovine815i.pdf

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Pismo-hrana: Jožek radnik (Međimurske novine)
http://www.mnovine.biz/novo/index.php?option=com_content&view=category&id=301:joek-radnik&Itemid=575&layout=default

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Međimurske novine
Živopisano izdâjně (onli. ne-potpuno, html)
http://www.mnovine.hr
http://www.mnovine.biz/

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Domovina horvatskoga sina

Mirko Švenda Žiga & Bandisti – Dok ja dojdem v domovinu, 03:21